Logo Guv

 Internship.gov.ro 2014

Programul oficial de internship organizat de Guvernul României

Despre

Guvernul României continuă programul de internship organizat în premieră anul trecut. În ediția din acest an, programul se extinde la nivelul tuturor ministerelor și departamentelor reprezentate în Guvern.

În cursul celor două luni, peste 160 de tineri vor avea posibilitatea să activeze în administrația centrală, aplicând cunoștințele dobândite în cursul programelor academice și având posibilitatea de a contribui cu propuneri în vederea îmbunătățirii actului de guvernare.

Organizarea programului este prevăzută atât în Programul de Guvernare 2013/2016, cât și în Programul de Acțiuni aprobat de Parlament în data de 11 martie 2014.

Condiții

Pentru a fi admiși în cadrul Programului, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile de eligibilitate:

  • să dețină cetățenia română;
  • să aibă cel mult 24 de ani la momentul debutului programului (15 iulie 2014);
  • să fie studenți ori tineri absolvenți ai programelor universitare de licență;
  • să cunoască bine cel puțin o limbă străină de circulație internațională;
  • să aibă cunoștințe de bază în domeniul IT.

Acestora li se adaugă condițiile specifice menționate în pagina fiecărui minister ori departament participant.

Anunţuri

20 Iulie
Stimati paticipanti, vă reamintim ca aveți pana la finalul zilei să vă completați profilul si sa ne transmiteți informațiile solicitate.
14 Iulie
Ceremonia de deschidere a Programului de Internship din cadrul Guvernului României va avea loc în data de 23 iulie. Începând cu 24 iulie, stagiarii vor începe activitatea în cadrul ministerului sau departamentului ales.

Calendar

 16 martie  31 mai  19 iunie – 20 iunie  26 iunie - 9 iulie  11-14 iulie  23 iulie  15 septembrie
 Lansarea programului  Termenul limită pentru înscriere  Notificarea tuturor candidaților
În urma evaluării a peste 1700 de formulare de candidatură, am selectat 450 de finaliști în vederea susținerii următoarelor 2 probe: testul grilă și interviul.
  Test scris și interviuri   Notificarea candidaților admisi in programul de internship  Debutul programului  Finalul programului

Formular de candidatură

Identificare/contact

În prima secțiune, candidații trebuie să completeze informațiile privind referințele de identificare și de contact, respectiv prenumele, numele de familie, data și locul nașterii, confirmarea cetățeniei române, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail și adresa de corespondență.

Pregătirea academică și studiile relevante

A doua secțiune culege informațiile privind universitatea și facultatea absolvite ori în curs de absolvire, tipul studiilor (licență, masterat, doctorat), promoția (respectiv anul absolvirii), specializarea studiilor, principalele discipline studiate, media anilor de studiu, media examenului de absolvire și persoana de contact pentru referințe. În aceeași secțiune candidații sunt invitați să furnizeze informații privind alte experiente relevante precum cursuri, școli de vară, evenimente și dezbateri.

Experiența profesională

În această secțiune se completează informațiile privind experiența profesională de până acum a candidaților (dacă este cazul), în speță angajatorul și adresa acestuia, principalele activități întreprinse, perioada colaborării, raportul contractual (voluntariat, practică neplătită, practică plătită, contract de muncă, altul) și persoana de contact pentru referințe.

Competențele lingvistice/IT

În această secțiune se completează informațiile privind competențele lingvistice și cele IT, pe scara începător – intermediar – avansat.

Limbile străine prezente în formular au fost alese în raport cu numărul generic al populației vorbitoare la nivel mondial și relevanța acestora pentru România: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, maghiară, arabă, chineză, hindu, japoneză, rusă.

Cât privește competențele IT, au fost selectate cele mai utilizate aplicații relevante, respectiv: Procesor text (MS Word, Wordperfect), Calcul tabelar (MS Excel), Prezentări (MS PowerPoint), E-mail și agendă (MS Outlook), Grafică (Photoshop, Corel Draw), Editor video (Adobe Premiere, Final Cut Pro), Web design (MS Frontpage, Dreamweaver), Publicare desktop (QuarkXpress), Management de proiect (MS Project), Raportare și baze de date (MS Access, Oracle SQL).

Motivația, preferințele, inovarea

Această secțiune este cea mai relevantă din perspectiva evaluării. Aici candidații justifică argumentele pentru care apreciază acest program este benefic pentru cariera lor, structura în care sunt interesați să activeze (trei opțiuni în funcție de importanță) și motivația acestei decizii, precum și trei inițiative de inovare care pot schimba România și în implementarea cărora doresc să se implice.

Am încheiat etapa preliminară a înscrierilor. Vă mulțumim tuturor celor ce v-ați înscris! Dăm startul procesului de selecție a candidaților ce vor fi chemați mai departe la interviuri.

Perioada de inscriere a luat sfarsit – 31 mai a fost termenul limită

1. Evaluarea inițială

În prima etapă, candidații sunt departajați în funcție de informațiile completate în formularul de candidatură. Greutatea unei candidaturi constă în motivația candidaților, în propunerile de inovare și în spiritul civic și voința exprimate pentru a schimba România.

2. Testul scris

Candidații selectați după evaluarea inițială vor fi invitați să susțină un test grilă și un interviu. Testul grilă urmărește evaluarea capacității de raționalizare a acestora, precum și unele elemente generale redate de Constituția României.

3. Interviul

Pe durata interviului, vor fi evaluate ingeniozitatea, spontaneitatea, gradul de adaptabilitate, determinarea, puterea de convingere, gândirea pozitivă, spiritul practic, potențialul de integrare și capacitatea de asimilare ale fiecărui candidat.

Pentru cei care locuiesc sau studiază în străinătate

În cazul excepțional în care anumiți candidați ce locuiesc sau studiază în străinătate nu pot ajunge în țară în perioada alocată interviurilor, precum și în alte situații speciale, oferim posibilitatea ca testul și interviul să fie susținute online, via skype Skype.

Dacă ai trecut de etapa online, vei fi anunțat de echipa noastră și în acel moment se vor discuta și detalii legate de etapele de selecție următoare.

Întrebări frecvente

1. De ce să particip la acest Program?

Programul oferă o șansă unică de a câștiga experiență profesională valoroasă și de a dobândi aptitudini de guvernare. Acesta este gândit în așa fel încât tinerii să înțeleagă mecanismul de funcționare de la nivel central. În acest sens, se urmărește îndeplinirea următoarelor obiective:

  • oferirea unei experiențe directe și unice pentru tineri prin implicarea acestora în cadrul activităților întreprinse la Palatul Victoria și în ministere;
  • dobândirea de experiență și cunoștințe practice de către tineri, precum și facilitarea înțelegerii de către aceștia a procesului de guvernare;
  • cultivarea spiritului civic al tinerilor cu potențial pentru motivarea acestora în a se desăvârși profesional în România.

2. Pot participa la Program dacă am împlinit deja 25 de ani?

Eligibili pentru acest program sunt toți studenții și tinerii absolvenți cu vârsta de cel mult 24 de ani la momentul debutului programului, respectiv 15 iulie 2014.

3. Pot aplica dacă am absolvit deja facultatea?

Da, programul este destinat studenților și tinerilor absolvenți. Puteți aplica cât timp sunt întrunite celelalte condiții generate de eligibilitate, în particular criteriul privind vârsta.

4. Participanții sunt plătiți pe durata Programului?

Nu, programul nu este remunerat. Pe durata celor două luni de desfășurare participanții trebuie să își asigure din resurse proprii cheltuielile de subzistență și cazare.

5. Îmi va fi asigurată cazarea pe durata desfășurării Programului?

Nu, după cum spuneam anterior, pe durata celor două luni de program stagiarii își asigură propria cazare.

6. În ce constă candidatura pentru Programul de Internship?

Candidații completează formularul online disponibil în Google Docs. Persoanele selectate pentru etapa următoare vor fi invitați pentru un test scris și pentru un interviu la sediul instituției pentru care au candidat.

7. Câți poziții sunt disponibile în cadrul Programului?

Numărul total de poziții disponibile depășește 150, repartizate în fiecare dintre dintre instituțiile enumerate anterior. Pentru aceste poziții sunt descrise principalele activități în care vor fi implicați stagiarii, precum și condițiile specifice comunicate de către ministere și departamente.

8. Pot opta în ce instituție doresc să activez?

Da, în formular se regăsesc toate pozițiile disponibile în cadrul programului, inclusiv compartimentele din interiorul acestora. Poți opta pentru trei dintre acestea. În situația în care pentru pozițiile alese de tine au fost selectați deja candidați mai potriviți, poți opta să fii repartizat pentru alte locuri în funcție de profilul tău.

9. Este obligatorie experiența profesională pentru a participa la Program?

Nu, nu este obligatorie. Pe toată durata procesului de selecție se va urmări selectarea tinerilor care dovedesc prin motivația lor că pot schimba România. În ediția de anul trecut, au fost aleși inclusiv candidați aflați în primul an de facultate. În acest sens, cea mai importantă secțiune a formularului de candidatură privește motivația și propunerile de inovare.

10. Care este programul de lucru?

Stagiarii vor activa în cadrul structurilor unde vor fi repartizați pe același program de lucru cu angajații instituției.

Echipa programului

Radu Puchiu
Radu Puchiu

secretar de stat

Nicoleta Calin
Nicoleta Călin

coordonator program

Raluca Ivanescu
Raluca Ivănescu

coordonator program

Silvia Marinescu
Silvia Marinescu

content editor

Virginia Stănilă
Virginia Stănilă

IT support

Victor Ciobanu
Victor Ciobanu

web architect

Alin Cosma
Alin Cosma

logistică/administrativ