logo

Internship 2018


Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2018, se va desfășura sub egida Centenarului Marii Uniri de la 1918.

Studenții și tinerii absolvenți sunt invitați să aplice pentru cele 200 de locuri disponibile în Guvern, ministere, instituții și autorități publice. Programul, ajuns la a VI-a ediție, se va derula în această vară în perioada 16 iulie – 14 septembrie și va oferi tinerilor posibilitatea să se acomodeze cu modul de lucru al administraţiei publice centrale.
Dincolo de activitatea zilnică, stagiarii vor participa la discuții și întâlniri de lucru cu miniștri, secretari de stat, specialiști în diferite domenii de competență, precum și la training-uri și workshop-uri tematice.
Pe perioada stagiului de practică, internii vor beneficia de o bursă lunară de 1.000 de lei, iar la finalul perioadei de internship vor primi un certificat din partea Guvernului României şi, la cerere, o scrisoare de recomandare.

Calendarul de organizare şi desfăşurare a ediţiei 2018 a Programului de Internship este structurat astfel:

Perioada de înscriere la Programul Oficial de Internship al Guvernului României - ediţia 2018 a fost prelungită până pe 21 mai

  •       19 aprilie - 21 mai: depunerea candidaturilor online;
  •       21 mai  - 3 iunie: evaluarea candidaturilor;
  •       4 iunie -22 iunie: interviuri online;
  •       29 iunie: anunţarea rezultatelor;
  •       16 iulie: deschiderea Programului de Internship;
  •       14 septembrie: închiderea Programului de Internship.


Instituții și autorități publice


Întrebări frecvente

Internship.gov.ro este Programul Oficial de Internship organizat de Guvernul României, dedicat studenților și tinerilor absolvenți.

Programul Oficial de Internship al Guvernului României a debutat în anul 2013, cu 25 de tineri care au devenit stagiari în cadrul departamentelor din Palatul Victoria. În 2014, Programul a fost extins la nivelul ministerelor și departamentelor conduse de miniștri și miniștri – delegați, participând peste 150 de tineri, iar în anul 2015 au fost angrenate și instituțiile publice aflate în subordinea ministerelor, numărul participanților ridicându-se la 300. În anul 2016 au fost alocate 200 de locuri, la nivelul Guvernului României, ministerelor și al altor 21 de instituții publice din subordine, ajungându-se la un total de 43 de instituții. Pentru ediția 2017, au fost alocate 100 de locuri de stagiar, în cele 40 de instituții implicate în desfășurarea programului. Astfel, după primele cinci ediții, 782 de tineri fac parte din rețeaua de alumni a Programului. În 2018, sunt disponibile 200 de posturi de stagiar, în 56 de instituții, ministere si autorități din subordine, pentru care tinerii vor putea aplica.

Programul de Internship are drept misiune implicarea tinerilor performanți în administrația publică. De asemenea, mai are rolul de a pregăti personalul din instituțiile publice pentru a integra aportul de inițiative și capacitatea de inovare a tinerilor în fluxul de lucru, precum și de a asigura transferul de experienţă între generații. O parte dintre absolvenți au ales cariere în sectorul public, în timp ce, pentru alții, experiența a fost utilă în orientarea spre alte domenii, motiv pentru care considerăm că scopul Programului a fost atins încă de la prima ediție.

Obiectivele urmărite în cadrul Programului au fost:

  • oferirea unei experiențe directe și unice pentru tineri prin implicarea acestora în cadrul activităților desfășurate la nivelul Guvernului României,
  • facilitarea înțelegerii procesului de guvernare către tineri, precum și dobândirea de experiență și cunoștințe practice;
  • cultivarea spiritului civic al tinerilor cu potențial pentru motivarea lor în a profesa în România;
  • deschiderea administraţiei publice către tineri cu potenţial şi idei inovatoare.

Ediţia 2018 a Programului se va derula timp de două luni, în intervalul 16 iulie – 14 septembrie, astfel încât să nu fie afectat programul de studiu academic al studenților din România și din străinătate.

Programul se desfășoară în București, la sediile instituțiilor publice participante, însă o parte dintre evenimentele cuprinse în program, în funcție de specificul acestora, pot fi organizate și în alte locații din București. Dincolo de activitatea zilnică în administrația centrală, stagiarii vor avea ocazia să participe la discuții și mese rotunde în prezența unor înalți oficiali ai statului român, precum și la training-uri și workshop-uri tematice.

Programul este destinat studenților și tinerilor absolvenți români cu vârstă de maximum 25 de ani la momentul începerii stagiului (16 iulie 2017)

Pentru a fi validați în vederea participării la Programul Internship@Gov.ro, tinerii trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile generale de eligibilitate de mai jos, neîndeplinirea acestora ducând la eliminarea automată din cadrul procesului de evaluare:

(1) să dețină cetățenia română;

(2) vârsta maximă admisă: data naşterii după 17 iulie 1992;

(3) să fie studenți sau tineri absolvenți ai unei universități din România sau din stăinătate;

(4) să nu fie activi pe piața muncii în perioada desfășurării Programului de Internship;

(5) să cunoască cel puțin o limbă străină de circulație internațională (engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană etc.);

(6) să aibă cunoștințe în domeniul IT;

(7) să nu fie absolvenţi ai Programului Internship.Gov.Ro

Pe lângă acestea, participanţii la Programul Oficial de Internship al Guvernului trebuie să îndeplinească cerinţele specifice instituţiei-gazdă pentru care candidează.

Dincolo de activitatea zilnică și de sarcinile primite la nivel departamental de către fiecare intern, aceștia vor fi angrenați în acțiuni comune inițiate  de echipa de organizare  a Programului de Internship, menite să faciliteze interacţiunea stagiarilor cu factori de decizie şi personalităţi marcante din administraţia publică românească, dar şi cu alţi tineri cu interese comune. Astfel, oportunităţile de creare a reţelelor profesionale au fost maximizate. In cadrul Programului de Internship a Guvernului, stagiarii vor avea oportunitatea de a participa la diverse vizite de informare-documentare la sediile partenerilor din administraţia publică, din diplomaţie şi din societatea civilă care participă în mod activ la actul de guvernare, pentru a învăţa mai mult despre procesele democratice şi politicile publice adoptate în România.

Înscrierea în cadrul programului se face prin completarea formularului online care este disponibil aici.

Da, aplicantul poate opta pentru trei locuri la care se poate înscrie, în ordinea preferințelor sale. Aplicantul poate opta pentru oricare din locurile puse la dispoziție de instuțiile gazdă, atâta timp cât îndeplinește cerințele postului.

 

După transmiterea cu succes a formularului online, aplicantul trebuie doar să aștepte. Odată cu trecerea termenului-limită pentru înscrieri, urmează o etapă de evaluare a candidaturilor, urmând ca tinerii care s-au înscris să fie înștiințati dacă au fost sau nu admiși în etapa următoare a procesului de selecție.

Etapa următoare a selecției reprezinta interviul online, care va avea loc pe skype și va urmări evidențierea cunoștințelor din domeniul de pregătire academică, relevante pentru activitatea instituției-gazdă.

Selecția candidaţilor va fi realizată de către o comisie mixtă alcătuită din reprezentanți ai Guvernului și reprezentanţi ai instituţiei-gazdă.

Da, toate persoanele care s-au înscris și au întrunit criteriile de eligibilitate vor primi un răspuns, indiferent dacă aplicantul este admis, respins sau se află pe lista de așteptare.

Da, sunt eligibili toți studenții/tinerii absolvenți români născuți începând cu 17 iulie 1992.

Da, atât timp cât sunt întrunite criteriile de cetățenie și vârstă. De altfel, o bună parte dintre stagiarii primelor două ediții ale acestui program studiau ori studiaseră la o universitate din străinătate. Mai mult, în ediţia din 2015 au fost reprezentate 152 de universităţi din toată lumea, iar în ultimele două ediții o mare parte din participanţi au fost studenți sau absolvenți ai universităţilor din Europa, America de Nord şi Asia

Da, programul este destinat studenților, precum și tinerilor absolvenți. Poate participa orice tânar atât timp cât întrunește toate criteriile de eligibilitate.

Da, ediția din acest an este a patra din istoria programului în care stagiarii beneficiază de o bursă, în condiţiile în care se implică în activităţile comune şi în activităţile specifice instituţiei-gazdă cel puţin 6 ore/zi. Cuantumul bursei a fost stabilit la 1000 RON/lună.

Nu, cazarea nu este asigurată de Guvernul României pentru stagiari, însă, la solicitarea acestora, echipa de organizare a Programului de Internship le poate intermedia cazarea la căminele de studenţi ai unei universităţi din Bucureşti. Costurile de cazare, precum și lista locurilor disponibile vor fi comunicate solicitanților.

Nu, nu este obligatoriu ca stagiarii să aibă experiență profesională acumulată anterior programului. În anii precedenți, au fost admiși inclusiv studenți în anul I, pe baza motivației și ideilor inovatoare pe care le-au menționat în formularul de înscriere. Cu toate acestea, în evaluare se va pune preț pe activitățile de implicare civică ale candidaților (participarea la acțiuni voluntare, participarea în alte programe similare de internship etc.). Pe perioada desfășurarii Programului de Internship, stagiarii nu trebuie să fie activi pe piața muncii.

Stagiarii vor avea un program de lucru similar angajaților instituției în care vor fi repartizați, cu obligaţia de a se implica în activităţile comune ale Programului de Internship şi în activităţile specifice instituţiei-gazdă. Programul zilnic al stagiarului va fi de 6 ore/zi, respectarea acestuia fiind o condiție pentru a putea beneficia de bursa acordată.

Participarea la Programul Oficial de Internship al Guvernului se realizează în baza unei convenții încheiate între cele două părţi. Stagiarii care îndeplinesc cu succes activitățile din cursul celor două luni în care se desfășoară programul vor primi un certificat care să ateste participarea lor în program. De asemenea, vor putea solicita scrisori de recomandare din partea instituțiilor în care au desfășurat stagiul de Internship.

Programul Oficial de Internship este finanţat integral din fonduri guvernamentale. Aşadar, eventualele burse din programe cu finanţare europeană sau naţională nu exclud participarea la ediţia 2018 a Internship.gov.ro.

Alegerea locurilor în funcţie de domeniul de studii este obligatorie. În acest sens, în cea de-a doua etapă a procesului de selecţie, vom cere o dovadă a studiilor urmate, pentru a putea să probăm compatibilitatea aplicantului cu cerinţele instituţiei-gazdă.

Stagiul de practică se va desfăşura, anul acesta, în perioada 16 iulie – 14 septembrie. În această perioadă, stagiarii au dreptul la 5 zile libere pentru a le folosi pentru scopuri personale.

O absenţă pe o perioadă mai mare de 5 zile reprezintă neîndeplinirea condiţiilor pentru absolvirea stagiului şi atrage după sine excluderea persoanei absente din program şi la pierderea dreptului de a dobândi certificatul de absolvire.

În concluzie, deşi candidatului nu îi este restricţionat dreptul la înscriere, absența de la activitățile din cadrul instituției-gazdă pe o perioada mai mare de 5 zile va avea drept consecință imposibilitatea eliberării documentelor doveditoare în ceea ce privește efectuarea stagiului.

Nu se percepe taxă de înscriere.

Dacă ai alte întrebări al căror răspuns nu se regăsește în cele enunțate anterior, aşteptăm mailul tău pe adresa internship@gov.ro sau mesajul tău pe pagina Facebook Internship Guvernul României.Înscrieți-vă la programul Internship 2018