Șomu, AlexandraALEXANDRA ȘOMU GUVERNUL ROMÂNIEI / DIRECȚIA COORDONARE POLITICI ȘI PROGRAME 

Alexandra a urmat cursurile Facultății de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București pentru ca la finalul ciclului de licență, după realizarea unor stagii de practică axate întocmai pe componenta politicului, să decidă continuarea studiilor pe domeniul adiacent: cel al relațiilor internaționale.

Decizia s-a materializat prin alegerea temei de licență „Etica războiului din Afganistan”, următorul pas fiind înscrierea la programul de master „Analiza și Soluționarea Conflictelor” din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană al SNSPA. Odată cu începerea acestui master, a urmat în paralel cursuri de limba arabă, pe care le continuă și în prezent. Interesul pentru domeniul aferent programului de master a condus la colaborarea cu Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning, organizație non-guvernamentală a cărei activitate vizează întocmai cercetarea în domeniul relațiilor internaționale, prevenirii conflictelor și managementului crizelor. Proaspăta absolvire a programului de master cu o lucrarea de disertație care o continuă pe cea de licență atestă încă o dată opțiunea pentru cercetarea crizelor, cu precădere pe cele ale lumii arabe. În afara sferei conflictelor și-a cultivat interesul atât pentru latura politică, prin participarea la activități de monitorizare electorală, cât și pentru limbile străine, aprofundând în paralel și limba spaniolă.