ALEXANDRU BELICCIU  GUVERNUL ROMÂNIEI / CABINET CONSILIER PERSONAL AL PRIM-MINISTRULUI

Alexandru este student al Facultății de Administrație și Afaceri din cadrul Universității din București, având ca principale discipline de studiu dreptul penal, dreptul muncii, drept civil, teoria generală a dreptului și contabilitatea în instituții publice. În perioada 2011-2014 a desfășurat un număr de patru module de pregătire la Köln, în Germania, obținând diplomă în subscrierea riscului și underwriting medical în domeniul asigurărilor de viață.

În acest interval de timp, a lucrat pentru BCR Asigurări de Viață VIG, desfășurând activități de analiză asupra riscului persoanelor luate în asigurări individuale de viață și de sănătate, rapoarte lunare și anuale despre situația asiguraților ș.a. Ulterior, pe baza experienței acumulate, a fost recrutat de o altă companie privată pentru analiza produselor de asigurări de sănătate, atât individuale, cât și de grup.