Antuca, AndreeaANDREEA ANTUCA – MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI / DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI PATRIMONIU 

Studentă în anul trei la cursul de Economie și Politică la Universitatea Essex din Marea Britanie, a urmat studiile liceale în Bacău la Colegiul Naṭional „Vasile Alecsandri”, profilul matematică-informatică, intensiv engleză, unde a obṭinut rezultate deosebite de-a lungul celor patru ani de studiu, cât ṣi în cadrul olimpiadelor de matematică, biologie ṣi religie.

Dorința de a dobândi o perspectivă globală ṣi de a experimenta noi moduri de viaṭă au determinat-o să-ṣi continue studiile în Marea Britanie. Pe timpul facultăṭii, activează ca voluntar în cadrul asociaṭiei Nightline pentru ajutorarea studenṭilor. Datorită dedicării excepṭionale, devine Training Group Leader al acestei organizaṭii,unde continuă alături de ceilalṭi membri ai comitetului executiv să dezvolte paleta de servicii oferite. De asemenea, din poziṭia de Ofiṭer Internaṭional al grupui Rotartact Colchester participă în mod frecvent la acṭiuni de strângere de fonduri , iniṭiază și coordonează proiecte pentru societate.

Pasiunea pentru politică o dobândeṣte după proiectul „Informaṭia înseamnă putere! Fii puternic!” ṣi continuă prin participarea la Conferinṭa „România 2020” la Institutul Cultural Român la Londra ṣi Conferinta „One World, One State, One Humanity” a departamentului de Ṣtiințe Politice a Universității Essex.

Ulterior petrece un un an în cadrul programului Erasmus la Univeristatea Comercială Luigi Bocconi din Milano, unde participă în mod constant la seminarii ṣi prezentări oferite de economiṣti de renume internaṭional. Interesul constant în dinamica populaṭiei, piaṭa muncii ṣi în special fenomenul de migraṭie se manifestă prin participarea la cursul extraṣcolar „Migraṭia ṣi societăṭile multiculturale”’ ṣi prin activitatea în cadrul ONG-ului Casa Păcii Milano.

Începând din octombrie 2014, va lucra alături de un profesor universitar în cadrul departamentului de Economie al universităṭii Essex la un proiect de analiză a Sistemului superior de Educaṭie ṣi a Pieṭii Muncii.