Joldeș, Camelia CătălinaCAMELIA CĂTĂLINA JOLDEȘ MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE / BIROUL DE SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR PREALABILE ȘI A CONTESTAȚIILOR 

Cătălina a absolvit Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava în cadrul profilului matematică-informatică bilingv română-engleză. Pe parcursul liceului a avut oportunitatea de a continua pasiunea pentru matematică manifestată încă din școala generală. A participat la concursuri și olimpiade de matematică unde a obținut numeroase distincții: Premiul I la Concursul Național de Evaluare în Educație la Matematică, Premiul II la Concursul Centrelor de Excelență din Moldova, Mențiune la Olimpiada Națională de Matematică, etapa județeană, premiul II la Concursul Interjudețean de Matematică al Revistei Sinus ediția a V-a, Suceava etc.

După finalizarea liceului a decis ca următoarea treaptă profesională să se desfășoare în capitala României în cadrul Academiei de Studii Economice. Fiind atrasă de economie, în special de domeniul financiar-bancar a ales Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori.

Pe parcursul celor doi ani de facultate a acumulat numeroase cunoștințe teoretice prin intermediul materiilor studiate precum: finanțe publice, fiscalitate, economie, statistică, econometrie, piețe de capital, monedă, modelare, matematică aplicată în finanțe, etc. Dornică de cunoaștere a acordat o atenție deosebită diferitelor conferințe și workshop-uri pe teme de finanțe corporative sau banking, organizate în ASE. Cătălina a avut oportunitatea de a pune în practică cunoștințele teoretice dobândite prin efectuarea un stagiu de practică în cadrul BRD în vara anului 2013.