CĂTĂLIN-IONUȚ ROGOJINARU – MINISTERUL SĂNĂTĂȚII / DIRECȚIA BUGET ȘI CONTABILITATE 

Cătălin-Ionuț este licențiat în Administrație și Management Public la Academia de Studii Economice din București. Parcursul său academic a fost marcat de rezultate deosebite obținute în decursul studiilor liceale în cadrul olimpiadelor de Limba Engleza, Matematica și Fizica precum și în mediul academic universitar, în studiile de licență începute la Facultatea de Administrație și Management Public și încheiate cu absolvirea Programului de Masterat de Cercetare in cadrul aceleiași facultăți in 2014.

Pe durata studiilor, Catalin a fost implicat în diverse activități extra-curriculare precum voluntariat la Asociația Valentina din Capitala, activități in cadrul propriului ONG (ROVIMET) in cadrul unor proiecte cu finanțare europeana precum POSDRU – integrarea persoanelor dezavantajate pe piața muncii și implicarea in concursul de studii de cercetare in cadrul proiectului european POSDRU- Creșterea Calității in cadrul programelor de masterat cu tema „Corupția in Administrația Publica Centrala”.

La finalizarea studiilor, a dobândit experiență profesională în mediul diplomatic prin desfășurarea unui program de specializare in diplomație in cadrul Institutului Diplomatic Roman din București- Politica Externa și Diplomație pe care îl urmează și in prezent in cel de-al doilea modul.