Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul se organizează şi funcţionează ca structură cu personalitate juridică în aparatul de lucru al Guvernului. DRP asigură şi coordonează realizarea activităţilor în cadrul raporturilor constituţionale dintre Guvern şi Parlament. Organizarea şi funcţionarea DRP sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 26/2010, cu modificările ulterioare. În exercitarea atribuţiilor sale DRP colaborează cu ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice. În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale DRP are dreptul să solicite informaţii de la ministere, de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de la alte instituţii publice.

 • elaborează, pe baza propunerilor formulate de autorităţile administraţiei publice centrale în conformitate cu Programul de guvernare acceptat de Parlament, proiectul Programului legislativ al Guvernului, pe care îl supune spre aprobare Guvernului, şi asigură, în funcţie de priorităţi, actualizarea anuală a acestui program;
 • prezintă Guvernului, la începutul fiecărei sesiuni parlamentare, lista proiectelor de acte normative ce se constituie în priorităţi legislative şi urmăreşte dezbaterea şi adoptarea acestora de către Parlament;
 • susţine priorităţile Guvernului la întocmirea proiectului ordinii de zi şi a programului de activitate în şedinţele birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;
 • susţine cererile Guvernului cu privire la adoptarea unor proiecte de legi în procedură de urgență de către Parlament;
 • elaborează, pe baza propunerilor ministerelor interesate, proiectul legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, în conformitate cu prevederile art.115 alin (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
 • avizează, din punctul de vedere al oportunitaţii emiterii în temeiul al 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, proiectele de ordonanţe de urgentă ale Guvernului;
 • avizează proiectele de ordonanţe elaborate în temeiul legilor de abilitare a Guvernului adoptate în temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţie, din punctul de vedere al încadrării în domeniile pentru care Guvernul este abilitat să emită ordonanţe;
 • elaborează, pe baza propunerilor şi a observaţiilor formulate de ministerele de resort, proiectul punctului de vedere al Guvernului în cazul iniţiativelor legislative parlamentare, solicitat de Parlament potrivit art. 111 din Constituţia României, republicată, pe care îl supune spre aprobare Guvernului;
 • de asemenea, transmite către ministerele de resort punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de comisiile permanente asupra iniţiativelor legislative parlamentare, precum şi formele adoptate de către fiecare dintre cele doua Camere ale Parlamentului;
 • primeşte şi distribuie întrebările şi interpelările adresate de către parlamentari Guvernului ori membrilor acestuia, asigură transmiterea răspunsurilor şi prezentarea acestora în termenele stabilite de regulamentele parlamentare.
 • DRP îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de hotărâri ale Guvernului, precum şi însărcinări date de primul-ministru.

2 poziții disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

 1. Direcţia Generală Activităţi Parlamentare (două poziții) are ca principal rol asigurarea şi coordonarea realizării activităţilor în cadrul relaţiilor constituţionale dintre Guvern şi Parlament: 

Principalele activități pentru stagiari

 1. Introducere – săptămânile 1 şi 2 (informare asupra Constituţiei României, Camerei Deputaţilor, Senatului, Guvernul României şi ministerele, procedurile pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, lista priorităţilor legislative pentru prima sesiune ordinară a anului 2016);
 2. Cercetare – săptămânile 3 şi 4 (diagramă Gantt, rezumate, interpelări, documentări)
 3. Practică – săptămânile 5 şi 6 (comparaţii, joc de roluri, interpelări, redactare propuneri legislative, avize)
 4. Feedback – permanent  

Condițiile specifice pentru selecție

 1. Direcţia Generală Activităţi Parlamentare (două poziții):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe administrative / Drept
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Nespecificat la acest moment.

Înscrieți-vă aici