Manea, ElenaELENA MANEA – GUVERNUL ROMÂNIEI / CABINET CONSILIER PERSONAL AL PRIM-MINISTRULUI 

Elena a absolvit Colegiul Național „Ștefan Velovan” din Craiova în anul 2010, filiera Vocațională, profilul Pedagogic, cu specializarea Instructor animator, instructor pentru activități extrașcolare. Dorind să își continue studiile într-un domeniu care se plia cunoștințelor teoretice și aptitudinilor practice dobândite în cursul anilor de liceu, a urmat Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, specializarea Asistență Socială, din cadrul Universității din București pe care a absolvit-o în anul 2013, promovând examenul de licență cu

media 10. În paralel, a urmat și Modulul Psihopedagogic, nivel I, din cadrul Universității din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Interesată de domeniul Protecției Copilului, în timpul anilor de facultate și-a desfășurat stagiile de pregătire profesională în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector I București, prin intermediul programului „PractiPASS. Protecția copilului – de la teorie, la practică”, proiect cofinanțat din Fondul Social European. A participat ca operator de interviu în cadrul anchetei derulate în proiectul „Lumile copiilor. Anchetă internațională asupra bunăstării copiilor”, proiect derulat de Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane.

În prezent, urmează cursurile Programului de Master „Probațiune”, din cadrul Universității din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, în paralel cu Modulul Psihopedagogic, nivel II, susținut de Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

În semestrul al II-lea de master, a beneficiat de bursă Erasmus, urmând programul internațional Social Pedagogical Art and Creativity Exploration din cadrul VIVES University College KU Leuven Association (Belgia), unde a avut ocazia să combine cunoștințele și abilitățile artistice dobândite în cursul liceului cu abilitățile dobândite în cursul facultății, în timpul schimbului de experiență.

Cursurile urmate la VIVES University College KU Leuven Association au ajutat-o la structurarea și consolidarea cunoștințelor, atât la nivel teoretic cât și practic în ceea ce privește arta aplicată pentru diverse grupuri țintă. În proiectul de grup și-a desfășurat practica în cadrul organizației socio-artistice pentru persoane cu dizabilități, Vzw Wit.h (Kortrijk, Belgia).