Florea, Emanuel NicolaeEMANUEL-NICOLAE FLOREA MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE / DIRECȚIA DE POLITICI ȘI ANALIZĂ MACROECONOMICĂ 

Emanuel-Nicolae este licențiat în finanțe la Academia de Studii Economice – Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, acolo unde i s-a format înclinația pentru domeniul financiar, în special pentru finanțe publice și fiscalitate. Pasiunea sa pentru această ramură survine din faptul că este foarte important pentru societate ca așezarea impozitelor și taxelor să se facă într-un mod cât mai echitabil, pentru a nu dăuna economiei și pentru a se colecta totodată resursele financiare de care statul are nevoie pentru a-și acoperi cheltuielile ce sunt necesare pentru a-și îndeplini funcțiile.

Activitățile extra-curriculare l-au ajutat să pun în practică cunoștințele dobândite de-a lungul celor trei ani de studiu și să identifice lacunele sistemului atunci când se implementează politicile fiscal-bugetare elaborate de Guvernul României. Domeniul meu de interes este în special cel al finanțelor publice locale, acolo unde sunt mari probleme în ceea ce privește aplicarea principiului descentralizării, lipsa resurselor proprii ale administrațiilor publice locale făcând ca acestea să fie dependente de cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, așadar, o autonomie administrativă nu poate fi obținută fără o autonomie financiară.

De asemenea, este în anul III la Facultatea de Drept a Universității din București, și dorește prin aceste studii să completeze cunoștințele financiar-bancare cu cele legislative întrucât, așa cum mărturisește, un economist bun trebuie să cunoască foarte bine și reglementările legale în domeniu, disciplinele care prezintă un larg interes pentru el fiind cele de drept fiscal, drept financiar public și drept administrativ. Aici activează și în cadrul Asociației Studenților în Drept, acolo unde participă la o gamă largă de activități în cadrul cărora am ocazia să își dezvolte personalitatea.