Florentina-Cristina Cojocaru - Direcția Politici PublicePasionată de domeniul științelor politice și al studiilor europene, este licențiată în domeniul Relațiilor Internaționale și Studiilor Europene. Din perspectivă academică imaginea sa este una excelentă, fiind șefa de promoție a generației de absolvenți din care face parte. Actualmente este masterandă în cadrul programului masteral de Studii Europene Comparate al Facultății de Științe Politice, Filosofie și Știinte ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timișoara, iar în anul universitar 2012-2013 a optat pentru o experiență academică internațională, fiind bursier Erasmus în Belgia, în cadrul Université Libre de Bruxelles. Experiența academică din capitala de facto a Uniunii Europene a fost completată și de o experiență practică prin intermediul unui internship realizat la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană. Acest stagiu a reprezentat o ocazie de a se familiariza cu mediul instituțional european, participând, printre altele, la numeroase grupuri de lucru și reuniuni COREPER din cadrul Consiliului Uniunii Europene sau la ședințe ale Comisiilor Parlamentare din cadrul Parlamentului European. În completarea pregătirii academice au venit și diversele activități extracurriculare la care a participat, printre acestea numărându-se diverse workshopuri, traininguri, două vizite de studiu în cadrul instituțiilor administrației publice centrale și al instituțiilor europene precum și o simulare a Consiliului European.