GIANINA ȘTEFANIA ERNESZT – MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI / DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI PATRIMONIU 

Gianina Ștefania a urmat cursurile Liceului de Informatică din Petroşani profil matematică-informatică. Este absolventă a programului masteral de Administraţie Publică din cadrul Facultaţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din Timişoara, anterior fiind licenţiată în domeniul Relaţiilor Internaţionale şi Studiilor Europene din cadrul Facultaţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării.

În cadrul facultăţii a urmat un stagiu de practică în cadrul Prefecturii Timiş, Biroul Purtătorului de Cuvânt, unde a avut posibilitatea de a pune în valoare cunoştinţele teoretice obţinute în urma audierii cursurilor Facultăţii de Științe Politice şi unde şi-a descoperit pasiunea pentru politică şi pentru modul în care funcţionează administraţia publică din România. În acelaşi timp a dobândit şi anumite cunoştinţe practice privitoare la misiunea purtătorului de cuvânt al unei instituţii, şi în general asupra întregii echipe care asigură legătura dintre instituţie şi public.

În anul 2012 a decis să plece în Statele Unite ale Americii prin intermediul unui program pentru studenţi, Work and Travel, program care i-a oferit oportunitatea de a-şi perfecţiona limba engleză precum şi unele aptitudini ca de exemplu comunicarea, lucrul în echipă, spiritul organizatoric. A fost implicată deasemenea în activitaţi de voluntariat pe durata anilor de studiu în cadrul asociaţiei AEGEE Timişoara (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe -Asociaţia Studenţilor Europeni), care reprezintă una dintre cele mai mari asociaţii interdisciplinare pentru studenţi din Europa.

În cadrul programului de voluntariat a participat la diferite proiecte cu caracter social, cultural,educational şi ecologic printre care se numără proiectul Împreuna de Craciun în cadrul căruia a participat la strângerea de fonduri pentru centre de plasament din diferite localităţi. Pentru Gianina, acest program susţinut de Guvernul României este oportunitatea ideală de a pune în valoare cunoştinţele teoretice şi practice acumulate în timpul anilor de pregătire universitară, dar la un etaj superior. În ceea ce priveşte limbile străine, este vorbitoare de limba engleză la nivel avansat, limba franceză şi limba spaniolă la nivel incepător. De asemnea, a dobândit în cadrul liceului şi un Atestat de Competenţe Profesionale, Competenţe de Operare pe Calculator şi Competenţe de Nivel Mediu de Programare.