Gavrilă, Giulia-MariaGIULIA-MARIA GAVRILĂ MINISTERUL ECONOMIEI / DIRECȚIA GENERALĂ RESURSE MINERALE ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ A ZONELOR INDUSTRIALE 

Giulia-Maria este absolventă a Facultății de Relații Economice Internaționale – limba engleză, promoția 2014, din cadrul Academiei de Studii Economice București. Ca intern al Institutului de Studii Economice Internaționale din Viena (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche) și al Camerei de Comerț, Agricultură, Industrie și Navigație din Constanța a dobândit capacitatea de a cerceta si examina informația, de a analiza critic și de a construi argumente coerente pentru a-și prezenta propriul punct de vedere coeziv, dar și o perspectivă internațională cu ajutorul căreia evaluează acțiuni cu referire la valorile politice, culturale și contextuale. A reprezentat comunitatea academică a studenților din universitate, la nivel local în cadrul Senatului Studenților Academiei de Studii Economice din București și Consiliului Facultății de Relații Economice Internaționale și internațional prin participarea în cadrul proiectului „Citizens of Tomorrow- Enhancing youth participation in decision making processes” în Luxemburg.

A câștigat experiență suplimentară în problemele internaționale, fiind implicată în diverse activități de voluntariat: coordonator al Departamentului Interculturalitate și Mobilități Internaționale din cadrul Senatului Studenților, coordonator al departamentului Academic al Bucharest Summer University 2013. Totodată, ca membru al organizației ASECU YOUTH (Asociația Facultăților din Sudul și Estul Europei) a participat la Conferința Anuală Internațională „Current Challenges of the Global Economy” unde a publicat articolul: ̔̔The Assessment of the concept of food security”.