Guvernul României este autoritatea publică a puterii executive care funcționează în baza votului de încredere acordat de Parlament și care asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice. Numirea Guvernului se face de Președintele României pe baza votului de încredere acordat Guvernului de Parlament. Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din aparatul de lucru al primului-ministru, Cancelaria Primului-Ministru, Secretariatul General al Guvernului, departamente şi alte asemenea structuri organizatorice cu atribuţii specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

19 poziții disponibile în cadrul Programului Internship@Gov.ro

 1. Cabinet Secretar de Stat pentru Relaţia cu Instituţiile Guvernamentale Radu Puchiu (două poziții) coordonează echipa de organizare a Programului Oficial de Internship al Guvernului României;
 2. Cabinet Secretar de Stat pentru Reforma Administraţiei Victor Giosan (două poziţii) coordonează activităţile legate de reforma administraţiei publice, în domeniile funcția publică, descentralizare, reforma administrației publice centrale.
 3. Cabinet Consilier de de Stat pentru Politică Externă Călin Ungur (două poziţii) are atribuţii în domeniile politicii externe şi relațiilor internaționale.
 4. Cabinet Consilier de Stat pentru Comunicare şi Relaţii cu Presa Anca Păduraru (două poziţii)
 5. Cabinet Purtător de Cuvânt (o poziţie) are ca principale atribuţii:
  • stabilirea mesajelor guvernamentale transmise către public, reprezentarea oficială a pozițiilor Guvernului și Prim-Ministrului pe diferite teme de actualitate, decizii, implementarea programelor și politicilor publice, aprobarea actelor normative;
  • informarea, transparentizarea, îmbunătățirea procesului communicational cu structurile mass media și publicul larg;
  • soluționarea solicitărilor venite în baza Legii accesului liber la informație;
 6. Biroul de Presă (două poziţii)
 7. Direcţia Coordonare Politici şi Programe (3 poziţii) întreprinde activităţi în domeniile:
  • reformei procesului decizional la nivelul guvernului;
  • evaluării impactului;
  • planificării strategice;
  • coordonării inter-instituționale;
  • monitorizării implementării priorităților guvernamentale;
  • managementului de proiect.
 8. Direcţia pentru Servicii Online şi Design (4 poziţii) are ca principale atribuţii:
  • coordonarea procesului de transformare și inovare al serviciilor online furnizate de către Guvernul României;
  • planificarea, dezvoltarea și implementarea de iniţiative având drept scop informarea corectă și transparentă a publicului asupra modului de lucru al administraţiei publice;
  • îmbunătățirea gradului de implicare a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor în vederea livrării unor servicii publice de calitate;
  • coordonarea eforturilor pentru realizarea unui portal unic de recrutare pentru posturile vacante finanţate de la bugetul de stat și bugetele locale, precum și alte iniţiative privind transparenţa și integritatea administraţiei publice;
  • centralizarea datelor primare privind personalul angajat în administraţia publică, a celor privind cheltuielile publice.
 9. Unitatea pentru Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (o poziție):
  • coordonează și monitorizează implementarea Planului Național de Acțiune în cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (www.ogp.gov.ro);
  • contribuie la sporirea gradului de disponibilitate a datelor deschise, dând posibilitatea cetăţenilor să identifice, să descarce şi să utilizeze seturi de date publice generate sau gestionate de administraţia publică (www.data.gov.ro);
  • încurajează implicarea societății civile în procesul decizional, în scopul creșterii eficienței actului de guvernare.

Principalele activități pentru stagiari

 1. Cabinet Secretar de Stat pentru Relaţia cu Instituţiile Guvernamentale Radu Puchiu (două poziții):
  • acordarea de sprijin echipei de organizare a Programului Oficial de Internship al Guvernului României;
 2. Cabinet Secretar de Stat pentru Reforma Administraţiei Victor Giosan (două poziţii):
  • acordarea de sprijin pentru elaborarea de documente, scrisori, rapoarte etc.;
  • acordarea de sprijin pentru aplicarea unor analize sau cercetări;
  • acordarea de sprijin pentru realizarea de traduceri;
 3. Cabinet Consilier de de Stat pentru Politică Externă Călin Ungur (două poziţii):
  • ccordarea de sprijin pentru elaborarea de documente, scrisori, rapoarte etc.;
  • acordarea de sprijin pentru aplicarea unor analize în domeniul politicii externe;
  • acordarea de sprijin pentru realizarea de traduceri;
 4. Cabinet Consilier de Stat pentru Comunicare şi Relaţii cu Presa Anca Păduraru (două poziţii): 
  • redactarea comunicatelor;
  • mententanţa site www.gov.ro;
  • implementarea strategiilor social media;
 5. Cabinet Purtător de Cuvânt (o poziţie): 
  • monitorizare știri, news alert-uri, breaking news cu tematică variată: Prim Ministru, Guvern, Ministere;
  • conceperea de comunicate de presă;
  • plan de acțiuni de promovare și comunicare a diferitelor evenimente publice aflate pe agenda Prim Ministrului și Purtătorului de Cuvânt;
 6. Biroul de Presă (două poziţii):
  • redactarea comunicatelor;
  • mententanţa site www.gov.ro;
  • implementarea strategiilor social media;
 7. Direcţia Coordonare Politici şi Programe (3 poziţii):
  • familiarizarea cu activitatea direcției prin consultarea principalelor documente și metodologii din domeniul de activitate al acesteia;
  • verificarea calității propunerilor de acte normative conform procedurilor;
  • implicarea în procesul de elaborare a Planurilor Strategice Instituționale;
  • implicarea în procesul de monitorizare a priorităților guvernamentale;
  • activități de management de proiect aferente proiectelor suport cu finanțare externă;
 8. Direcţia pentru Servicii Online şi Design (4 poziţii):
  • realizarea de aplicații web folosind unelte de tip CMS;
  • realizarea de aplicații pentru telefoane mobile (iOS/Android/WM);
  • realizarea de infografice;
  • copywriting;
  • administrarea conturilor de social media;
  • procesarea și analiza datelor;
  • editarea de continut foto/video;
  • web design și programare web.
 9. Unitatea pentru Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (o poziție):
  • elaborarea de documente privind politicile și evenimentele OGP;
  • actualizarea datelor referitoare la angajamentele instituțiilor în cadrul OGP;
  • efectuarea unor analize referitoare la problematici OGP;
  • traducerea de documente privind OGP;
  • organizarea și participarea la evenimente pe tema OGP;
  • comunicarea cu factori naționali și internaționali implicați în OGP.

   

Condițiile specifice pentru selecție

 1. Cabinet Secretar de Stat pentru Relaţia cu Instituţiile Guvernamentale Radu Puchiu (două poziții):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe administrative;
   • Drept;
   • Ştiinţe politice;
   • Management;
   • Relaţii internaţionale şi studii europene;
   • Ştiinţe ale comunicării;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Browser web – nivel avansat;
   • Baze de date – nivel intermediar;
 2. Cabinet Secretar de Stat pentru Reforma Administraţiei Victor Giosan (două poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe politice;
   • Relaţii internaţionale şi studii europene;
   • Ştiinţe administrative;
   • Management;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Browser web – nivel intermediar;
 3. Cabinet Consilier de de Stat pentru Politică Externă Călin Ungur (două poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe politice;
   • Relaţii internaţionale şi studii europene;
   • Ştiinţe administrative;
   • Drept;
   • Economie;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel avansat;
   • limba franceză – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Browser web – nivel intermediar;
 4. Cabinet Consilier de Stat pentru Comunicare şi Relaţii cu Presa Anca Păduraru (două poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Limbă şi literatură;
   • Limbi moderne aplicate;
   • Informatică;
  • Competențe lingvistice:
   • o limbă străină de circulaţie internaţională – nivel avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel avansat;
   • Browser web – nivel avansat;
   • Baze de date – nivel avansat;
 5. Cabinet Purtător de Cuvânt (o poziţie):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe ale comunicării;
  • Competențe lingvistice:
   • Nespecificat la acest moment;
  • Competențe IT:
   • Nespecificat la acest moment;
 6. Biroul de Presă (două poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Limbă şi literatură;
   • Limbi moderne aplicate;
   • Informatică;
  • Competențe lingvistice:
   • o limbă străină de circulaţie internaţională – nivel avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Browser web – nivel avansat;
   • Baze de date – nivel avansat;
 7. Direcţia Coordonare Politici şi Programe (3 poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Drept;
   • Sociologie;
   • Ştiinţe politice;
   • Ştiinţe administrative;
   • Economie;
   • Finanţe;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Browser web – nivel intermediar;
   • Baze de date – nivel începător;
 8. Direcţia pentru Servicii Online şi Design (4 poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Calculatoare şi tehnologia informaţiei;
   • Informatică;
   • Matematică;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar/avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Baze de date – nivel intermediar;
   • Limbaje de programare (PHP, Java, C, C++, etc) – nivel intermediar;
 9. Unitatea pentru Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (o poziție):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe politice;
   • Ştiinţe ale comunicării;
   • Ştiinţe administrative;
   • Relaţii internaţionale şi studii europene;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel avansat;
   • Browser web – nivel avansat;

Înscrieți-vă aici