Popescu, IonelaIONELA POPESCU – MINISTERUL SĂNĂTĂȚII / DIRECȚIA GENERALĂ DE INFRASTRUCTURĂ ȘI APARATURĂ MEDICALĂ / UNITATEA DE ACHIZIȚII CENTRALIZATE 

Ionela a urmat cursurile liceale la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanta, secția muzică, în prezent fiind studentă în anul V la Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța. În 2013 a obținut bursă de studii universitare prin mobilitatea Erasmus, la Facultatea de Farmacie, Universitatea Ankara din Turcia. Pe durata studiilor, a participat la congrese internaționale în domeniul farmaceutic, precum: „World Congress of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences 73rd International Congress of FIP”, Dublin, Irlanda, 2013 și „The 18th Congress of the European Association of Hospital Pharmacists”, Paris, Franța, 2013.

De asemenea a participat, pe plan național, la Sesiunea de Comunicări Științifice, organizată de către Facultatea de Farmacie din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, unde a obținut premiul III. În decursul anilor de studiu, Ionela a dobândit experiență profesională în relația Farmacist – Pacient, în urma stagiilor de practică efectuate în farmacia comunitară, cât și importanța Farmacistului în cadrul unui spital.