Popescu, IrisIRIS POPESCU GUVERNUL ROMÂNIEI / DIRECȚIA COORDONARE POLITICI ȘI PROGRAME 

Este absolventă a Facultății de Arhitectură din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București; durata studiilor realizate este de 6 ani în sistemul licență și master integrat. Universitatea și diploma obținută sunt acreditate RIBA (Royal Institute of British Architects).

Experiența dobândită prin programul Erasmus la Universitatea din Padova, Italia (anul universitar 2012-2013) i-a oferit șansa de a înțelege și aplica drepturile și obligațiile cetățeanului european. În spiritul meseriei pe care a urmat-o, se remarcă prin gândirea sa analitică și este orientată spre rezolvarea problemelor atât la nivel macro, cât și micro, ținând întotdeauna seama de context. Iris cunoaște la un nivel avansat limba engleză și limba spaniolă, la un nivel mediu limba italiană și la nivel de începător limba germană. Pe lângă aspirațiile legate de carieră aflată încă la început, Iris practică baletul clasic și escaladă.