Voinea, IulianaIULIANA VOINEA – GUVERNUL ROMÂNIEI / CABINET CONSILIER PERSONAL AL PRIM-MINISTRULUI 

Iuliana  a absolvit  Liceul „Școala Centrală” din București, în anul 2009, profilul Uman, specializarea filologie, intensiv engleză. Profilul umanist al programei şcolare urmat i-a facilitat studierea intensă a limbilor de circulaţie internaţională, engleză şi franceză, precum si dezvoltarea abilităţilor de comunicare scrisă şi orală. Dorind să își continue studiile într-un domeniu care se plia cunoștințelor teoretice și aptitudinilor practice dobândite în cursul anilor de liceu, a urmat Facultatea de Litere, din cadrul Universității București, domeniul Studii Culturale, specializarea Relații Internaționale și Studii Europene, pe care a absolvit-o în anul 2012.

În cadrul programului universitare, materiile care i-au stârnit interesul în mod deosebit au fost: Construcție Europeană, Introducere în Științele Politice, Politică Externă și Diplomație, Management și Marketing cultural, Bazele Managementului de Proiect, Drept Internațional, Drept Comunitar. Aceste discipline au ajutat-o să construiască o bază teoretică despre: mediul politic autohton și mecanismele sale de funcționare, modul de funcționare al instituțiilor statului, principiile de funcționare și obiectivele instituțiilor din cadrul Uniunii Europene. A participat ca și coordonator în cadrul stagiilor de practică la Muzeul Cotroceni și Biblioteca Metropolitană București, Filiala Ion Neculce, în perioada 2010 – 2011. Activități susținute : participare la acțiuni desfășurate de Secția Relații Publice, Marketing, Grafică, având contact cu modul specific de manifestare a activităților de relații publice în domeniul cultural – muzeal, cât și introducere baze de date, înregistrare cote de cărți, management al documentelor.

De curând a absolvit Masterul în cadrul programului „Managementul Sectorului Public” cu predare în limba engleză, Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). A avut plăcerea de a interacționa cu diverse domenii interesante, precum: Bases of Public Sector, E-Government, Administrative Good of Law, Quality Management in the Public Sector, Accounting and Audit of Public Institutions, etc. Perioada de practică desfășurată în noiembrie 2013, la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, au ajutat-o să înțeleagă sistemul de administrare cât și să-și dezvolte abilitățile de introducere a bazelor de date, arhivare, traduceri legalizate și alte operațiuni.