Nistor, Mădălina GabrielaMĂDĂLINA GABRIELA NISTOR GUVERNUL ROMÂNIEI / DIRECȚIA STRATEGII GUVERNAMENTALE 

Mădălina este studentă în an terminal la Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Relații Economice Internaționale. Parcursul său academic a fost marcat de rezultate deosebite obținute în timpul liceului la Olimpiadele Naționale de Limba și Literatura Română și Istorie, obținând premiul al doilea la faza națională la Istorie și premii speciale și mențiuni la Olimpiada de Limba și Literatura Română.

Pe parcursul studiilor de licență, a participat și obținut premii la Sesiunea de comunicări științifice cu lucrări pe teme vizând problema fondurilor europene în România și economia dezvoltării în Europa Centrală și de Est. Totodată, Mădălina a fost implicată în activități extra-curriculare, participând la concursuri naționale de dezbateri și câștigând premii pentru cel mai bun orator; a contribuit la redactarea revistei studențești „Aserțiunea” și a participat la training-uri și workshop-uri de dezvoltare personală.

A urmat cursurile de jurnalism la o școală de televiziune ca urmare a obținerii unei burse, în special pentru dezvoltarea abilităților analitice, tehnoredactare și editare în jurnalismul narativ. Pasiunea pentru politici publice s-a conturat ca atare în ultimii ani prin studiile de politică economică din cadrul facultății..