Mogoș, MădălinaMĂDĂLINA MOGOȘ MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE / UNITATEA DE POLITICI PUBLICE 

Mădălina a finalizat programul de masterat în cadrul Academiei de Studii Economice din București – Facultatea de Administrație și Management Public, unde s-a implicat activ, obținând locuri fruntașe în cadrul sesiunilor de comunicări științifice studențești.

Încă din ciclul licență, urmat în cadrul aceleiași facultăți, a luat parte la diverse proiecte, urmând stagii de practică atât în țară – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cât și în străinătate – VU University Amsterdam. De asemenea, a participat pe parcursul ultimilor doi ani de studiu, la conferința „Managementul calității în educație – indicatori, proceduri și mecanisme de asigurare a calității la nivelul programelor de masterat în Administrația Publică”, unde a obținut certificatul de apreciere în cadrul workshop-ului „Proceduri privind servicii suport”, dar și la un stagiu de practică de trei luni în cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.