Stahie, Mihai MinelMIHAI MINEL STAHIE – MINISTERUL JUSTIȚIEI / OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE A CRIMINALITĂȚII ȘI COOPERARE PENTRU RECUPERAREA CREANȚELOR PROVENITE DIN INFRACȚIUNI 

Mihai este student în anul al II-lea la Facultatea de Drept a Universității din București și membru activ și devotat al Departamentului Academic al Asociației Studenților în Drept. Urmând cursurile Colegiului Național „Petru Rareș” din Piatra-Neamț și implicându-se constant în dezbaterile care aveau ca scop buna organizare și coordonare a Consiliului Elevilor a deprins abilități oratorice și persuasive.

Dorind să aprofundeze această vastă arie de cunoaștere și să se familiarizeze cu informațiile de substrat din domeniului Dreptului a ales să urmeze un stagiu de practică desfășurând o activitate arhivistică în cadrul aparatului tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, în 2014 a făcut parte din echipa de cercetare jurisprudențială din cadrul Curții Constituționale a României. Fiind pasionat de studiile din domeniul criminalisticii, încununează cunoștințele dobândite la conferințele de specialitate cu un stagiu de practică la Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici”.

Cu lucrarea „Responsabilitate și Răspundere juridică. Garanții ale libertății individuale” a luat Premiul I la Sesiunea de comunicări privind Teoria Generală a Dreptului demonstrându-și în plus capacitatea de sinteză și constantele acumulări. Convins că pentru a face dovada profesionalismului în orice activitate desfășurată este nevoie de dobândirea unei perspective multilateral dezvoltate, începând cu ianuarie 2015 își va continua perfecționarea academică pe parcursul unui semestru la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne, în Franța.