Chihaia, Mihai SebastianMIHAI SEBASTIAN CHIHAIA – GUVERNUL ROMÂNIEI / COMPARTIMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE / OFICIUL DIPLOMATIC 

A absolvit specializarea Relații Internaționale și Studii Europene în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și este actualmente masterand, urmând programul Studii de Integrare și Securitate Europeană din cadrul aceleiași universități. A beneficiat de mobilități de studiu la Universidade da Beira Interior (Portugalia) și la Tel Aviv University (Israel), unde a avut ocazia să aprofundeze domeniul relațiilor internaționale și să interacționeze cu specialiști în domeniu.

În afara sferei academice, participarea la diverse simulări ONU (ISRAMUN 2011, HamMUN 2011), NATO (MoNYS 2013) și UE (MEU 2012) i-a deschis calea spre o mai bună înțelegere a mediului internațional, precum și a modului de funcționare a organizațiilor internaționale. Școala de vară „Energy Security” (Telč, 2013) pe probleme de securitate energetică, precum și workshop-ul „Conflict Resolution Meeting” (Baku, 2013) axat pe soluționarea conflictelor i-au întregit pregătirea în domenii conexe ale securității și totodată au contribuit la dezvoltarea abilităților de comunicare, negociere și gândire strategică. Implicarea în activități de voluntariat și în diferite proiecte (Comenius, Grundtvig) i-au dezvoltat abilități organizatorice și de conducere, angajându-l direct în problemele societății contemporane.