Ministerul Afacerilor Externe este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având misiunea de a asigura realizarea politicii externe a statului român în concordanţă cu interesele naţionale şi cu statutul României de membru în structurile europene şi euroatlantice.

7 poziții disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2016

 1. Oficiul pentru Implementarea Sancţiunilor Internaţionale (o poziție) coordonează activitatea instituţiilor naţionale competente în adoptarea şi implementarea măsurilor restrictive.
 2. Oficiul pentru Românii din Străinătate (o poziție) coordonează activităţile misiunilor diplomatice ale României în domeniul relaţiilor cu comunităţile româneşti din străinătate.
 3. Unitatea Asistenţă pentru Dezvoltare (două poziții) urmăreşte îmbunătăţirea eficacităţii managementului riscurilor, controlului în procesul de conducere prin îndeplinirea obiectivelor conducerii MAE.
 4. Departamentul Uniunea Europeană (3 poziții) gestionează relaţiile diplomatice ale României cu statele UE la nivel bilateral şi multilateral:
  • DPIPS (o poziţie);
  • Strategia UE pentru Regiunea Dunării (o poziţie);
  • Direcţia Strategia Europa 2020 (o poziţie);
Activitățile stagiarilor la nivelul structurilor unde sunt repartizați
 1. Oficiul pentru Implementarea Sancţiunilor Internaţionale (o poziție):
  • elaborarea memorandumurilor interioare, traduceri, comunicate de presă, scrisorilor, rapoartelor pe teme de actualitate din domeniul adoptării şi implementării a sancţiunilor internaţionale.
 2. Oficiul pentru Românii din Străinătate (o poziție):
  • elaborarea memorandumurilor interioare, traduceri, comunicate de presă, scrisorilor, rapoartelor pe teme de actualitate din domeniul relaţiilor cu comunităţile româneşti din străinătate.
 3. Unitatea Asistenţă pentru Dezvoltare (două poziții):
  • elaborarea memorandumurilor interioare, traduceri, comunicate de presă, scrisori rapoarte pe teme de actualitate din domeniul dezvoltării internaţionale şi a ajutorului umanitar, rezumate, fişelor de monitorizare a proiectelor finanţate din bugetul AOD al MAE.
 4. Departamentul Uniunea Europeană (3 poziții):
  • DPIPS (o poziţie):
   • sprijinirea secretariatului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea reuniunilor Comitetului de Coordonare a Afacerilor Europene;
   • urmărirea calendarului de desfăşurare a reuniunilor formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene, a grupurilor de lucru de la nivelul Consiliului, coordonarea în vederea pregătirii poziţiei României, monitorizarea evoluţiilor pe domeniile piaţă digitală unică şi transporturi;
   • elaborarea materialelor suport în contextul cooperării dintre Guvernului şi Parlamentul României.
  • Strategia UE pentru Regiunea Dunării (o poziţie):
   • implicarea în activităţi de relaţii publice pentru promovarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării;
   • participarea la reuniuni organizate la nivel naţional referitoare sau cu incidenţă asupra SUERD;
   • redactarea documentelor de corespondenţă diplomatică simplă;
   • realizarea de analize comparate şi activităţi de documentare, în funcţie de nevoile direcţiei.
  • DSE 2020 (o poziţie):
   • formularea unor propuneri de integrare în procesul naţional de implementare a Strategiei Europa 2020 a recomandărilor Comisiei Europene cuprinse în documentul de revizuire a acesteia;
   • realizarea unei analize comparative a Programelor Naţionale de Reformă (PNR) ale statelor membre prezentate în anul 2016;
   • realizarea unei analize comparative a Recomandărilor Specifice de Ţară (RST) adresate statelor membre în anul 2016;
   • analizarea măsurilor din strategiile sectoriale adoptate, cu relevanţă pentru atingerea obiectivelor Europa 2020 sau în implementarea RST.
Condițiile specifice pentru selecție
 1. Oficiul pentru Implementarea Sancţiunilor Internaţionale (o poziție):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Drept;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel avansat;
   • o altă limbă străină de circulaţie internaţională – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar/avansat;
   • Baze de date – nivel începător;
 2. Oficiul pentru Românii din Străinătate (o poziție):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe administrative;
   • Drept;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel avansat;
   • o altă limbă străină de circulaţie internaţională – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Baze de date – nivel începător;
 3. Unitatea Asistenţă pentru Dezvoltare (două poziții):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe administrative;
   • Economie;
   • Ştiinţe administrative;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar;
   • o altă limbă străină de circulaţie internaţională – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Baze de date – nivel începător;
 4. Departamentul Uniunea Europeană (3 poziții):
  • DPIPS (o poziţie):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Relaţii internaţionale;
    • Ştiinţe politice;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel intermediar;
    • o altă limbă străină de circulaţie internaţională – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Baze de date – nivel începător;
  • Strategia UE pentru Regiunea Dunării (o poziţie):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Relaţii internaţionale şi studii europene;
    • Ştiinţe politice;
    • Geografie;
    • Management;
    • Economie şi afaceri internaţionale;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel intermediar;
    • o altă limbă străină de circulaţie internaţională – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Baze de date – nivel începător;
  • DSE 2020 (o poziţie):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Ştiinţe politice;
    • Relaţii internaţionale şi studii europene;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel intermediar;
    • o altă limbă străină de circulaţie internaţională – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Baze de date – nivel începător;

Înscrieți-vă aici