Ministerul Apărării Naționale este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, prin care este condusă activitatea în domeniul apărării naţionale, potrivit prevederilor legii şi strategiei de securitate naţională, pentru garantarea suveranităţii, independenţei şi unităţii statului, integrităţii teritoriale a ţării şi democraţiei constituţionale. MApN răspunde în faţa Parlamentului, a Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru modul de aplicare a prevederilor Constituţiei, a celorlalte acte normative în vigoare, a hotărârilor Guvernului şi ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte, în domeniul său de activitate.

Stagiul de Internship se va desfășura la sediul central al MApN, prezentat în harta alăturată, precum și în cadrul Trustului de Presă al MApN din bd. Unirii nr. 57, bl. E4, sector 3, cod poştal 030827, București, prin rotație.

5 poziții disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2016

 1. Direcţia Informare şi Relaţii Publice (trei poziţii) are următoarele atribuții:
  • asigurarea accesului la informaţiile de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  • realizarea, întreţinerea şi actualizarea site-ului central de internet al Ministerului Apărării Naţionale;
  • monitorizarea mass-mediei interne şi internaţionale;
  • organizarea şi desfăşurarea instruirii în domeniul informării şi relaţiilor publice pentru personalul armatei;
  • conducerea mass-mediei militare centrale;
  • planificarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea activităţii de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale;
  • Secția presă, analiză şi interpretare a opiniei publice (o poziţie):
   • gestionează relaţia cu mass-media civilă a Ministerului Apărării Naţionale;
   • organizează şi desfăşoară întâlnirile de presă ale conducerii MApN;
   • consiliază şi instruieşte personalul MApN care urmează să acorde interviuri sau să realizeze activităţi cu presa.
  • Secția mass-media militare şi evenimente speciale (două poziţii):
   • desfăşoară activităţi pe linia informării interne;
   • participă la organizarea unor evenimente speciale pentru promovarea imaginii Armatei Române;
   • asigură managementul conturilor oficiale ale MApN pe reţelele de socializare YouTube, Facebook şi Twitter;
   • asigură managementul platformei online www.armataromaniei.ro şi a blogului instituţional;
   • monitorizează şi coordonează paginile deschise de structurile MApN în reţelele de socializare;
   • realizează materiale documentare destinate promovării valorilor şi tradiţiilor militare naţionale;
   • valorifică produsele realizate de Trustul de presă al MApN, Biblioteca Militară Naţională, Editura Militară şi Studioul de Arte Plastice al Armatei în cadrul activităţilor de informare publică şi de informare internă.
 2. Trustul de presă al MApN (două poziţii) îşi propune:
  • să informeze personalul Armatei asupra preocupărilor principale ale conducerii ministerului şi asupra măsurilor de adaptare a Forţelor Armate ale României la standardele euroatlantice;
  • să oglindească imaginea pozitivă a instituţiei militare în opinia publică din ţară şi din străinătate;
  • să promoveze un dialog real între armată şi societatea civilă;
  • să susţină efortul de modernizare al armatei;
  • să prezinte aspecte relevante ale contribuţiei Forţelor Armate ale României la misiunile internaţionale.
Principalele activități comune pentru stagiari
 • participare la evenimentul special „Tabăra de vară pentru cercetaşi 2016”;
 • participare la organizarea Zilei Forţelor Aeriene şi Aviaţiei Române;
 • participare la organizarea Zilei Marinei Române;
 • vizite de documentare în scopul elaborării de articole/reportaje pentru presa militară;
 • întâlniri cu conducerea politică şi militară a MApN.
Activitățile stagiarilor la nivelul structurilor unde sunt repartizați
 1. Direcţia Informare şi Relaţii Publice (trei poziţii) :

  • Secția presă, analiză şi interpretare a opiniei publice (o poziţie):
   • organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare publică cu ocazia diferitelor evenimente la care participă conducerea MApN;
   • modul redactare a declaraţiilor, materialelor şi interviurilor pentru presă;
   • asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
   • organizarea şi desfăşurarea conferinţelor de presă;
   • însoţirea jurnaliştilor la activităţile MApN;
   • vizite de documentare pentru presa militară.
  • Secţia mass-media militare şi evenimente speciale (două poziţii):
   • întocmirea / verificarea / corectarea materialelor destinate postării pe reţelele de socializare
   • monitorizarea paginilor MApN în reţelele de socializare Facebook, Twitter şi YouTube, realizarea postărilor şi moderarea comentariilor;
   • documentarea şi realizarea de materiale culturale şi istorice destinate informării publicului intern şi extern în cadrul organizaţiei militare şi postarea acestora pe reţelele de socializare ale MApN;
   • realizarea unor aplicaţii pentru promovarea unor evenimente reprezentative în mediul online;
   • conceperea şi realizarea de produse informatice destinate paginilor din reţelele de socializare;
   • promovarea carierei militare;
   • promovarea exerciţiilor şi misiunilor desfăşurate de Armata României;
   • participarea la / promovarea activităţilor desfăşurate în spaţiul public.
 2. Trustul de Presă al MApN (două poziţii):

  • Fotoreporter (o poziţie):
   • realizarea fotografilor pentru albume şi lucrări cu scopul mediatizării Armatei Române
   • desfăşurarea activităţilor redacţionale în domeniul de specialitate;
   • cunoaşterea modului de utilizare şi remediere a deficienţelor aparaturii şi tehnicii din dotare
   • identificarea subiectelor şi a propriilor proiecte spre aprobare;
   • colaborarea cu membrii echipei de realizare a producţiilor video pentru respectarea termenelor stabilite;
   • respectarea măsurilor procedurale de protecţie a informaţiilor clasificate înscrise în Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate.
  • Redactor de televiziune (o poziţie):
   • realizarea materialelor video pentru beneficiarii externi conform planului redacţional;
   • desfăşurarea activităţilor redacţionale în domeniul de specialitate;
   • identificarea subiectelor şi a propriilor proiecte spre aprobare;
   • colaborarea cu membrii echipei de realizare a producţiilor video pentru respectarea termenelor stabilite;
   • respectarea măsurilor procedurale de protecţie a informaţiilor clasificate înscrise în Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate.
Condițiile specifice pentru selecție
 1. Direcţia Informare şi Relaţii Publice (trei poziţii) :

  • Secția presă, analiză şi interpretare a opiniei publice (o poziţie):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Ştiinţe ale comunicării;
   • Competențe lingvistice:
    • Nespecificat la acest moment;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Browser web – nivel începător;
  • Secţia mass-media militare şi evenimente speciale (două poziţii):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Ştiinţe ale comunicării
   • Competențe lingvistice:
    • o limbă străină de circulaţie internaţională – nivel începător/intermediar/avansat;
   • Competențe IT:
    • Nespecificat la acest moment;
 2. Trustul de Presă al MApN (două poziţii):

  • Fotoreporter (o poziţie):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Ştiinţe ale comunicării;
   • Competențe lingvistice:
    • o limbă străină de circulaţie internaţională – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Browser web – nivel intermediar;
    • Baze de date – nivel intermediar;
  • Redactor de televiziune (o poziţie):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Ştiinţe ale comunicării;
   • Competențe lingvistice:
    • Nespecificat la acest moment;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Browser web – nivel intermediar;
    • Baze de date – nivel intermediar;

Înscrieți-vă aici