Ministerul Justiţiei este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. Ministerul contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

9 poziții disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2016

 • Direcţia Afaceri Europene şi Drepturile Omului (două poziţii) îndeplineşte următoarele atribuţii:
  • realizarea obiectivelor României care derivă din calitatea de stat-membru UE, în domeniile de competenţă ale Ministerului Justiţiei;
  • coordonează la nivelul Ministerului Justiţiei problematica drepturilor omului şi colaborează cu direcţiile de linie în vederea gestionării optime a acestui domeniu;
  • coordonează, la nivel tehnic, demersurile de îndeplinire a obiectivelor de referinţă din cadrul Mecanismului de Coordonare şi Verificare;
  • coordonează la nivelul Ministerului Justiţiei procesul de negociere a instrumentelor UE în domeniul justiţiei;
  • participă la dezvoltarea dimensiunii civile a contribuţiei României în gestionarea crizelor din cadrul Politicii Europene de Securitate şi Apărare (PESA).
 • Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Juridică (trei poziţii) îndeplineşte următoarele atribuţii:
  • ecercită competenţele de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţională conferite Ministerului prin acte normative conţinând dispoziţii în această materie, în baza instrumentelor de drept internaţional privat la care România este parte.
 • Direcţia Resurse Umane (două poziţii) îndeplineşte următoarele atribuţii:
  • recrutarea, selectarea, încadrarea şi promovarea angajaţilor;
  • gestionarea dosarului personal al angajaţilor;
  • salarizarea personalului propriu, a judecătorilor din cadrul instanţelor judiciare, precum şi a celui din conducerea unităţilor subordonate;
 • Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni (două poziţii) îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  • cooperează cu oficiile de recuperare a creanţelor sau cu autorităţile cu atribuţii similare din alte state UE, prin asigurarea schimbului de informaţii, în scop de a facilita urmărirea şi identificarea bunurilor rezultate din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile care ar putea face obiectul unei dispoziţii de confiscare sau indisponibilizare;
  • îndeplineşte lucrările specifice pentru exercitarea autorităţii prevăzute la art. 132 alin. (1) din Constituţia României republicată;
  • elaborează, coordonează şi monitorizează implementarea strategiilor, programelor şi planurilor de prevenire a corupţiei;
  • participă la elaborarea, modificarea şi completarea strategiilor, programelor şi planurilor de prevenire a criminalităţii organizate;
  • asigură reprezentarea Ministerului la reuniunile periodice ale grupurilor de lucru, comitetelor şi comisiilor de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale instituţiilor Uniunii Europene, Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi a altor organizaţii internaţionale şi regionale, în domeniile sale de competenţă

Activitățile stagiarilor la nivelul structurilor unde sunt repartizați

 • Direcţia Afaceri Europene şi Drepturile Omului (două poziţii):
  • implicarea, cu precădere, în procesul de coordonare a negocierii instrumentelor UE în domeniul justiţiei prin efectuarea de analize şi studii de documentare cu privire la instrumentele aflate in curs de negociere.
 • Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Juridică (trei poziţii):
  • arhivare docuente judiciare în limbi străine şi în limba română;
  • fotocopiere documente judiciare străine sau emise de autorităţile străine;
  • fluidizarea corespondenţei din/în străinătate;
  • statistică cereri de cooperare judiciară internaţională;
  • lecturarea selectivă a unor lucrări în domeniul de activitate a structurii;
  • corectura buletinului Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială;
  • altele din dispoziţia conducerii şi sub supravegherea unei persoane desemnate.
 • Direcţia Resurse Umane (două poziţii):
  • elaborare politici şi strategii de resurse umane;
  • elaborare şi, după caz, actualizare, metodologii şi proceduri în domeniul resurselor umane care implică Sistemul de Management al Calităţii ISO 9001;
  • elaborare proceduri în vederea contractării de servicii de consultanţă pentru sprijinirea activităţilor de management al resurselor umane pentru Ministerul Justiţiei.
 • Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni (două poziţii):
  • participă, alături de specialiştii Oficiului, la activităţile de monitorizare a implementării strategiilor, programelor şi planurilor de prevenire a corupţiei şi prevenire a criminalităţii organizate;
  • realizează analize comparative şi studii privind prevenirea corupţiei şi a criminalităţii organizate;
  • desfăşoară activităţi de documentare, de cercetare legală comparată şi de traducere în/din limba română a unor rapoarte oficiale;
  • efectuează sarcinile curente atribuite de conducerea Oficiului/coordonatorul de stagiu;
  • realizează o lucrare scrisă pe o temă aleasă din aria de competenţă a Oficiului (minim 15 pagini), pe care o predă conducerii Oficiului la finalul stagiului.  

Condițiile specifice pentru selecție

 • Direcţia Afaceri Europene şi Drepturile Omului (două poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Drept
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză / franceză – nivel avansat;
  • Competențe IT:
   • nespecificat la acest moment;
 • Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Juridică (trei poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Drept
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză / franceză / spaniolă / italiană / germană – nivel începător
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office: nivel începător;
   • Browser web: nivel începător;
   • Baze de date: nivel începător.
 • Direcţia Resurse Umane (două poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Drept
   • Ştiinţe administrative: Administraţie publică / Asistenţă managerială şi secretariat
   • Psihologie
   • Management
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză / franceză– nivel avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachet MS Office: nivel avansat;
   • Browser web: nivel avansat;
 • Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni (două poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Drept;
   • Ştiinţe administrative;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachet MS Office: nivel avansat;
   • Browser web: nivel avansat;
   • Baze de date: nivel avansat.  

Înscrieți-vă aici