Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteză şi de coordonare a aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

11 poziții disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2016
 1. Cabinet Secretar de Stat (trei poziţii) desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi a ocupării forţei de muncă prin coordonarea Direcţiei Politici Ocupare, Competenţe şi Mobilitate Profesională, a Direcţiei Politici Sociale, a Direcţiei Servicii Sociale şi a Unităţii de Politici Publice din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
 2. Direcția Asigurări Sociale / Serviciul Securitate şi Sănătate în Muncă (o poziție) are ca responsabilităţi elaborarea strategiei şi cadrului legislativ în domeniul securităţii în muncă, asigură măsurile necesare aplicării legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor pentru maşini, echipamente individuale de protecţie, echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive şi elaborează cadrul legislativ privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
 3. Direcţia Generală Planificare Bugetară şi Management Financiar / Serviciul Implementare şi Administrare Proiecte Finanţate din Fonduri Europene Nerambursabile (4 poziţii) implementează şi administrează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi administrează fondurile SSE.
 4. Direcţia Politici Sociale (două poziții) elaborează şi/sau participă la elaborarea proiectelor de acte normative, strategii şi programe, instrucţiuni şi regulamente privind serviciile sociale, coordonează activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale, propune şi fundamentează programe de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale, organizează selecţiile anuale pentru aprobarea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru asociaţii şi fundaţii şi propune temele de inspecţie pentru întocmirea Planului Anual de Monitorizare şi Control al Agenţiei Naţionale pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială.
 5. Direcţia Generală Relaţii Externe (o poziţie) coordonează afacerile europene, coordonează problematica privind securitatea socială şi gestionează relaţiile bilaterale şi a celor referitoare la organizaţiile internaţionale. 
Activitățile stagiarilor la nivelul structurilor unde sunt repartizați
 1. Cabinet Secretar de Stat Adrian Marius Dobre (trei poziţii):
  • participă la efectuarea analizelor şi evaluărilor cu privire la funcţionarea sistemului de asistenţă socială şi ocuparea forţei de muncă;
  • participă la elaborarea planurilor şi strategiilor privind politicile sociale şi politicile familiale;
  • participă la elaborarea strategiilor privind politicile comune cu alte instituţii, organisme neguvernamentale, etc;
  • realizează activităţi de secretariat şi de birotică administrativă;
  • realizează orice alte sarcini dispuse de către superiorul ierarhic/conducerea instituţiei.
 2. Direcția Asigurări Sociale / Serviciul Securitate şi Sănătate în Muncă (o poziție):
  • analizarea şi furnizarea de soluţii de sistem/informatice pentru optimizarea şi eficientizarea activităţii Serviciului (baze de date, managementul documentelor, etc);
  • analizarea domeniului securitate şi sănătate în muncă şi identificarea/adaptarea/proiectarea soluţiilor informatice care să vină în sprijinul structurii/autorităţilor/beneficiarilor;
 3. Direcţia Generală Planificare Bugetară şi Management Financiar / Serviciul Implementare şi Administrare Proiecte Finanţate din Fonduri Europene Nerambursabile (4 poziţii):
  • o poziţie:

   • cercetare resurse şi propuneri de idei de proiecte cu încadrare concretă în surse de finanţare;
   • contribuţie în elaborarea documentaţiilor pentru noi propuneri de proiecte;
   • contribuţie în elaborarea comunicatelor de presă, a documentelor de informare, promovare şi publicitate ale proiectelor;
   • contribuţie în verificarea şi urmărirea derulării contractelor cu furnizorii şi prestatorii de servicii din proiecte;
   • contribuţie în administrarea documentelor elaborate în cadrul proiectelor;
   • colaborare cu direcţiile de specialitate din minister pentru realizarea activităţilor proiectelor în derulare;
   • participarea la evenimentele din proiecte.
  • o poziţie:
   • identificarea si analizarea surselor de finanţare;
   • elaborarea cererilor de finanţare, respectiv întocmirea bugetelor pentru proiecte;
   • gestionarea documentelor financiare;
   • întocmirea rapoartelor financiare;
   • elaborarea procedurilor de lucru privind plăţile, circuitul financiar, precum şi transferul bunurilor la finalizarea proiectelor;
   • administrarea financiară a bugetelor proiectelor;
   • contribuţie în administrarea documentelor elaborate în cadrul proiectelor;
   • colaborarea cu direcţiile de specialitate din minister pentru realizarea activităţilor proiectelor în derulare;
   • participarea la evenimentele din proiecte.
  • o poziţie:
   • cercetare şi propuneri activităţi specifice domeniului egalitate de gen şi a incluziunii sociale pentru femeile de etnie romă;
   • verificarea rapoartelor de activitate promotori de proiecte;
   • identificare surse de finanţare la nivel comunitar şi extracomunitar;
   • contribuţie în administrarea documentelor elaborate în cadrul proiectelor;
   • colaborarea cu direcţiile de specialitate din minister pentru realizarea activităţilor proiectelor în derulare;
   • participarea la evenimentele din proiecte;
  • o poziţie:
   • contribuţie în gestionarea grupului ţintă şi a indicatorilor din proiecte;
   • contribuţie în elaborarea documentelor care vizează domeniul asistenţă socială;
   • contribuţie în urmărirea şi implementarea contractelor derulate în proiecte;
   • identificare surse de finanţare la nivel comunitar;
   • contribuţie în administrarea documentelor elaborate în cadrul proiectelor;
   • colaborare cu direcţiile de specialitate din minister pentru realizarea activităţilor proiectelor în derulare;
   • participarea la evenimentele din proiecte.
 4. Direcția Politici Sociale (două poziţii):
  • documentarea /informarea cu privire la legislația în vigoare, aferentă domeniilor menționate în denumirea structurii;
  • participă la elaborarea proiectelor de acte normative, strategii şi programe, instrucțiuni și regulamente privind serviciile sociale;
  • participă la activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi licențiere a serviciilor sociale în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
  • participă la fundamentarea programelor de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale și la elaborarea ghidurilor metodologice sau manualelor operaţionale;
  • participă la elaborarea rapoartelor şi analizelor în baza datelor statistice, informaţiilor şi studiilor din domeniul serviciilor sociale;
  • participă la elaborarea proiectelor de răspuns la interpelări parlamentare pentru domeniul de activitate, precum și la soluţionarea petiţiilor şi memoriilor din domeniul serviciilor sociale;
  • utilizează baza de date cu asociaţiile şi fundaţiile care funcţionează în domeniul de activitate al MMFPSPV și formulează propuneri de îmbunătățire a acesteia.
 5. Direcţia Generală Relaţii Externe (o poziţie):
  • activităţi de referinţă de relaţii bilaterale, afaceri europene şi relaţii internaţionale. 
Condițiile specifice pentru selecție
 1. Cabinet Secretar de Stat Adrian Marius Dobre (trei poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Limbi moderne aplicate;
   • Ştiinţe politice;
   • Relaţii internaţionale şi studii europene;
   • Asistenţă socială;
   • Sociologie;
   • Ştiinţe ale comunicării;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar/avansat (obligatoriu);
   • limba franceză – nivel intermediar/avansat;
   • limba germană – nivel intermediar/avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar/avansat;
   • Browser web – nivel intermediar/avansat;
   • Baze de date – nivel intermediar/avansat;
 2. Direcția Asigurări Sociale / Serviciul Securitate şi Sănătate în Muncă (o poziție):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Drept;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză– nivel intermediar;
   • altă limbă oficială a UE – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Nespecificat la acest moment;
 3. Direcţia Generală Planificare Bugetară şi Management Financiar / Serviciul Implementare şi Administrare Proiecte Finanţate din Fonduri Europene Nerambursabile (4 poziţii):
  • o poziţie:
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Ştiinţe ale comunicării
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel intermediar;
    • limba franceză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Browser web – nivel intermediar;
    • MC Project constituie avantaj;
  • o poziţie:
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Finanţe
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel avansat;
    • limba franceză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Browser web – nivel intermediar;
    • MC Project constituie avantaj;
  • o poziţie:
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Sociologie
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel avansat;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Browser web – nivel intermediar;
    • MC Project constituie avantaj;
  • o poziţie:
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Asistenţă socială;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel avansat;
    • limba franceză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Browser web – nivel intermediar;
    • MC Project constituie avantaj;
 4. Direcţia Politici Sociale (două poziţii)
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Asistenţă socială;
  • Competențe lingvistice:
   • Nespecificat la acest moment;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Browser web – nivel intermediar;
 5. Direcţia Generală Relaţii Externe (o poziţie):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Relaţii internaţionale şi studii europene;
   • Ştiinţe administrative
  • Competențe lingvistice:
   • minimum două limbi străine – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar 

Înscrieți-vă aici