Raluca Elena Ivănescu - Consilier personal al Prim-Ministrului pe probleme socialeEste absolventă a programului masteral Evaluarea Politicilor şi a Programelor Publice Europene din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, anterior având studii în domeniul relaţiilor internaţionale şi studiilor europene. Principalul domeniu de interes actual este reprezentat de dezvoltarea culturii de evaluare în cadrul instituţiilor publice din România, privită ca fundament al îmbunătăţirii performanţei acestora şi al eficientizării politicilor publice, acest domeniu constituind şi punctul de plecare pentru continuarea cercetării în cadrul unui program doctoral. Interesul pentru politică externă şi diplomaţie, dobândit pe perioada studiilor de licenţă, i-a determinat implicarea în Asociaţia Tineretul ONU din România, începând din anul 2010, organizaţie în cadrul căreia deţine în prezent funcţia de Vicepreşedinte pe Relaţii Externe. În cadrul asociaţiei, activitatea sa constă în organizarea de seminarii, conferinţe şi simulări academice ale procesului decizional al organizaţiilor internaţionale şi reprezentarea acesteia în relaţiile cu partenerii instituţionali şi academici. În vederea dobândirii de cunoştinţe relevante din practica domeniului de studiu, a urmat un program de internship în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, un program de practică de specialitate în cadrul Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş şi s-a implicat în elaborarea şi implementarea unor proiecte cu finanţare naţională şi europeană.