Păun, Ramona-AlexandraRAMONA-ALEXANDRA PĂUN – GUVERNUL ROMÂNIEI / CABINET CONSILIER PERSONAL AL PRIM-MINISTRULUI 

Ramona-Alexandra este absolventă a Colegiului de Arhitectură și Lucrări Publice „Ion N. Socolescu”, specializarea desenator tehnic pentru arhitectură și design, promoția 2011. În anul 2012, în calitate de studentă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București, a participat la programul de voluntariat organizat de Institutul de Investigare al Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, unde a contribuit la digitizarea arhivei exilului românesc și construirea unei biblioteci on-line a institutului.

Doi ani mai târziu (iunie 2014), devine licențiată în Științe Politice, lucrarea sa de licență fiind intitulată: „Violența asupra femeilor: de la social la politic în postcomunismul românesc”. Interesul pentru domeniul politicilor publice și sociale au determinat-o să participe la numeroase conferințe de specialitate și activități ale ONG-urilor care derulează programe legate de implementarea politicilor egalității de șanse.

Ramona-Alexandra consideră că nevoile oamenilor se traduc în realitate doar prin edificare, împletindu-și astfel afinitățile artistice cu interesul pentru politicile publice. Tânăra este o susținătoare a egalității de șanse dintre femei și bărbați urmărind să își aprofundeze cunoștințele dobândite prin participarea la programul de master profesional „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” al FSPUB.