Popescu, Roxana CristinaROXANA CRISTINA POPESCU – MINISTERUL SĂNĂTĂȚII / DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ ȘI APARATURĂ MEDICALĂ / DIRECȚIA PATRIMONIU, APARATURĂ MEDICALĂ ȘI INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ / UNITATEA DE IMPLEMENTARE ȘI COORDONARE PROGRAME 

Proaspăt absolvent al Universității Politehnica din București, Facultatea de Inginerie Medicală, Roxana a fost implicată încă din primii ani de studenție în activități de cercetare în domeniul biofizicii, pentru ca apoi să descopere aplicațiile nanotehnologiei în medicină, domenii în care și-a susținut și lucrarea de licență. Contactul cu lumea medicală, avut atât în timpul facultății, dar și în cadrul stagiilor de pregătire, au determinat-o să înțeleagă nevoia de informare, inovare și dezvoltare în acest domeniu, precum și importanța susținerii și implementării unor programe, cu scopul de îmbunătățire a calității vieții.

Capacitatea organizatorică și-a dezvoltat-o ca urmare a acțiunilor de voluntariat din cadrul Asociației Studenților în Inginerie Medicală, precum și a activității derulate ca reprezentant al studenților în consiliul profesoral. Momentan, Roxana este Asistent Editor la revista Letters in Applied NanoBioScience și își continuă activitatea de cercetare în biomedicină. De asemenea, este studentă în anul 3, în cadrul Academiei de Studii Economice din București, Facultatea Relații Economice Internaționale, programul de Învățământ la Distanță, ceea ce i-a permis completarea cunoștințelor în domenii precum cel economic, politic, dar și managerial.