Hoinaru, Silviu-CătălinSILVIU-CĂTĂLIN HOINARU MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE / DIRECȚIA GENERALĂ POLITICI AGRICOLE ȘI STRATEGII / SECTORUL VEGETAL 

Silviu a absolvit Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Slobozia, profilul Științe ale Naturii și, ulterior, cursurile Facultății de Agricultură din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. În prezent este masterand în anul II al aceleiași facultăți, urmând specializarea Agricultură Durabilă.

A avut ocazia să realizeze un internship în cadrul unei companii multinaționale de profil, program ce s-a derulat atât în țară cât și în Franța, într-o stațiune de cercetare. A continuat activitatea specifică tot prin intermediul unui internship în cadrul unei federații naționale din agricultură.