Teodora-Maria Daghie - Înaltul Reprezentant pentru Republica MoldovaA absolvit Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti cu specializarea Ştiinţe Politice în Limba Română în anul 2010. Pe parcursul programului de licenţă a luat parte la programul european de mobilitate a studenţilor Erasmus în cadrul Universităţii Catolice din Leuvain-la-Neuve (Belgia). În continuarea carierei sale academice a urmat programele de master în relaţii internaţionale şi politică comparată ale Facultăţii de Ştiinţe Politice pe care le-a absolvit cu nota 10. În prezent este doctorand al aceleiaşi facultăţi, proiectul său de cercetare examinând folosirea ajutorului extern guvernamental de către Statele Unite în Argentina şi Chile. În cadrul îndatoririlor sale de doctorand a predat seminarele cursurilor politică internaţională şi introducere în relaţiile internaţionale. De asemenea, a publicat o serie de lucrări academice în jurnale de prestigiu la nivel naţional şi internaţional. În 2012, a reprezentat Facultatea de Ştiinţe Politice la conferinţa „Recent developments in Central and Eastern European Politics and Societies” organizată de către Universite Libre de Bruxelles şi Universatea din Wroclaw cu lucrarea „Europeanization Goes East: Case study on Poland”. În acest an a absolvit cursul „Diplomaţie şi securitate” organizat de către Institutul Diplomatic Romând din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Ca membru activ al departamentului proiecte în cadrul Asociaţiei Tineretului ONU din România a participat activ la promovarea şi popularizarea valorilor Organizaţiei Naţiunilor Unite în rândul studenţilor şi al elevilor de liceu, fiind unul dintre organizatorii simulărilor de tip Model United Nations în Craiova, Timişoara şi Bucureşti dar şi în cadrul conferinţei internaţionale anuale a asociaţiei.