Pascu, ThedyTHEDY PASCU MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE / DIRECȚIA GENERALĂ POLITICI AGRICOLE ȘI STRATEGII / SECTORUL ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE ȘI FOND FUNCIAR 

Thedy a absolvit Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului – Specializarea Măsurători Terestre și Cadastru, fiind licențiat în Inginerie Geodezică în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. În prezent, este masterand în anul II, tot la Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, specializarea Geomatică pentru Ingineria Mediului. În anul 2014, a absolvit studiile postuniversitare de specializare „Evaluator de risc în securitate și sănătate în muncă” la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Încă din primul an de facultate, a devenit membru activ al Ligii Studenților din USAMV București, având funcția de director al Departamentului Proiecte. În 2012 a înființat Asociația Studenților de la Îmbunătățiri Funciare, al cărei președinte este în prezent. Asociația are doi ani de activitate, numără peste 200 de membri și desfășoară activități de dezvoltare personală, training-uri și proiecte de mediu și agricultură.

Se bucură de parteneriate cu Fundația România PRO Culture, Uniunea Națională a Studenților din România, dar și cu Institutul Național pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, unde activează ca manager de proiect și coordonator. A urmat cursuri de Formator, Comunicare, Leadership și Public speaking, Cultură organizațională, Management de proiect, NLP – Programare neuro-lingvistică, Scriere proiecte Erasmus+, Metode de dezvoltare a afacerii, Coaching și Vânzări.