Eremia, VioricaVIORICA EREMIA MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE / UNITATEA CENTRALĂ DE ARMONIZARE PENTRU AUDITUL PUBLIC INTERN 

Viorica este studentă în cadrul programului de masterat – Management Contabil, Audit și Control, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În 2013 devine licențiată în Contabilitate și Informatică de Gestiune la aceeași universitate. Fiind o fire dinamică și activă este mereu în căutare de lucruri noi și inedite, din acest considerent chiar dacă a urmat profilul real este olimpică timp de trei ani consecutivi la olimpiadele de Limbă și literatură română și Geografie. În anul 2009 participă în cadrul unei vizite de studiu în Copenhaga, Danemarca, unde a avut ocazia să ia parte la diverse training-uri în cadrul Parlamentului Danez, Ministerului de Afaceri Externe, Fundația Danicom, Copenhagen Business School etc. Această vizită de studiu ia permis să privească lumea cu alți ochi și să se ambiționeze pentru a reuși mai multe.

O altă experiență internațională inedită a avut-o în Sankt Petersburg, Rusia, unde a participat în cadrul proiectului Vision care presupunea efectuarea unor prezentări despre tendințele economice actuale în universități din Sankt Petersburg. Anume această experiență i-a trezit interesul spre cercetare și spre doctorat, din acest considerent se gândește tot mai des să urmeze un astfel de program. A participat doi ani consecutivi în cadrul conferinței studențești „Valențele contabile într-o lume globalizată” organizată de către Departamentul de Contabilitate și Audit, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai. În cadrul acestor conferințe a prezentat articole având drept titlu: „Contabilitatea de inflație-provocarea secolului XXI” și „Practicile evaluării în țările emergente din perspectiva Rusiei. Paralelă între practicile de evaluare românești și cele rusești”.

În anul 2013 efectuează un stagiu de practică în cadrul corporației multinaționale Office Depot fiind responsabilă de alocarea fluxurilor de numerar aferente Germaniei. A efectuat și activități de voluntariat în cadrul Asociației Studenților Contabili RATIO din cadrul facultății, iar experiența dobândită acolo o consideră ca fiind una dintre cele mai frumoase din studenție. Astfel, a participat în organizarea unor evenimente ca: Concursul de contabilitate financiară „PUZZLE – Creează imaginea fidelă” (la care cu un an înainte a obținut împreună cu echipa din care făcea parte locul I); Contabilitatea Faptelor Bune ed. a II-a și a III-a; proiectul ”Parteneriat pentru Educație”; Concursul „Sherlock”– destinat evaluării unui imobil, a participat în cadrul întocmirii unei proceduri de ținere a contabilității în cadrul acestui ONG.

Anul acesta va participa în cadrul proiectului Model European Union 2014 care se va desfășura în Tallinn, Estonia. Acest proiect presupune o simulare a activităților instituțiilor europene și dezbaterea propunerii Comisiei Europene ce ține de consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre care sunt afectate sau amenințate de probleme serioase ce țin de stabilitatea lor financiară în zona Euro.