Internship.gov.ro

Programul oficial de Internship al Guvernului România a ajuns la cea de-a treia ediţie. În primii doi ani, peste 180 tineri au avut oportunitatea de a se alătura pentru două luni Executivului, lucrând atât la sediul central al Guvernului, cât și în toate ministerele.

În 2015, alți 300 de studenţi şi tineri absolvenți cu vârsta de până la 25 de ani au răspuns acestei provocări în 72 de instituții centrale, timp de două luni, pentru a-și valida reuşitele academice, pentru a căpăta experienţă practică şi pentru a contribui la eficientizarea aparatului administrativ prin aportul lor de idei, iniţiative şi cunoştinţe.

Programul de Internship se organizează anual, începând din 2013. Înscrierile se desfășoară online prin intermediul acestei platforme, în general în intervalul februarie — mai. Programul se adresează studenților și tinerilor absolvenți români cu vârste de până la 25 de ani. Alte condiții specifice sunt furnizate de către fiecare dintre instituțiile participante.

Vrei să participi la ediția din 2016? Adaugă adresa ta de e-mail în baza de date pentru primi notificări cu privire la procesul de înscriere pentru programul următor.

Raport 2015

Descarcă raport 2015

Stagiari

Guvernul României

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Interne

 • Ramona-Gabriela Comănescu – Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei / Direcția Administrare și Achiziții pentru Comunicații și Tehnologia Informației
 • Andrei Dumitriu – Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei / Direcția Administrare și Achiziții pentru Comunicații și Tehnologia Informației
 • Octavian Tudor Stroe – Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei / Direcția Administrare și Achiziții pentru Comunicații și Tehnologia Informației
 • Dragoș-Cristian Furdui – Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei / Direcția Administrare și Achiziții pentru Comunicații și Tehnologia Informației
 • Adriana Marincea – Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei / Direcția Administrare și Achiziții pentru Comunicații și Tehnologia Informației
 • Diana-Mădălina Enea – Direcţia Schengen / Serviciul Schengen
 • Daniela Irina Nemeș – Direcţia Schengen / Serviciul Evaluare Necesitate Finanţare şi Fonduri Europene
 • Lucian Buciu – Direcţia Secretariat General şi Protocol / Serviciul Protocol
 • Lavinia-Georgiana Diaconescu – Direcţia Secretariat General şi Protocol / Serviciul Protocol
 • Gabriela-Marilena Focșăneanu – Direcţia Secretariat General şi Protocol / Serviciul Documentare, Intranet şi Arhivă
 • Vlad-Andrei Boțîrcă – Direcţia Secretariat General şi Protocol / Serviciul Documentare, Intranet şi Arhivă
 • Sabina-Diana Alexa – Direcţia Secretariat General şi Protocol / Serviciul Relaţii cu Publicul
 • Roxana-Claudia Tompea – Direcţia Secretariat General şi Protocol / Serviciul Relaţii cu Publicul
 • Mădălina-Elena Damian – Direcţia Generală pentru Monitorizarea, Controlul Operaţional şi Inspecţia Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU / Biroul Reglementări și Avizări

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Apărării Naționale

Ministerul Culturii

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

 • Radu Eduard Sienerth – Direcția Generală Resurse Minerale și Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale / Compartimentul Explotare Minieră
 • Otilia Feodot – Direcția Generală Resurse Minerale și Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale / Compartimentul pentru Închidere de Mine, Conservare și Ecologizare
 • Dan Adrian Posea – Direcția Generală Politici Industriale și Competitivitate și Afaceri Europene / Compartimentul Elaborarea Politicii Industriale Durabile
 • Tatiana Fiodorov – Direcția Generală Politici Industriale și Competitivitate și Afaceri Europene / Compartimentul de Reglementare privind Libera Circulație a Mărfurilor și Supravegherea Pieței
 • Ruxandra Cuingioğlu – Direcția Generală Politici Industriale și Competitivitate și Afaceri Europene / Direcția Politici Industriale și Competitivitate / Compartimentul Strategii pentru Inovare Industrială, Competitivitate și Programe Europene
 • Andreea-Dorina Tănăsescu – Direcția Generală Politici Industriale și Competitivitate și Afaceri Europene / Direcția Politici Industriale și Competitivitate / Compartimentul Industria Prelucrătoare, Reciclare
 • Andreea-Ioana Tomescu – Direcția Generală Politici Industriale și Competitivitate și Afaceri Europene / Direcția Industria de Apărare și Probleme Speciale / Compartimentul Industria de Apărare
 • Florina-Alexandra Coman – Direcția Generală Politici Industriale și Competitivitate și Afaceri Europene / Direcția Industria de Apărare și Probleme Speciale / Compartimentul Monitorizare Performanță
 • Lăcrămioara-Adelina Ciumău – Departamentul de Comerț Exterior și Relații Economice Internaționale / Direcția Relații Bilaterale Europa și Asia Centrală – Europa Comunitară
 • Alexandra Voinescu – Departamentul de Comerț Exterior și Relații Economice Internaționale / Departamentul de Comerț Exterior și Relații Economice Internaționale / Direcția Relații Bilaterale Europa și Asia Centrală – Europa Necomunitară
 • Miruna-Maria Constantin – Departamentul de Comerț Exterior și Relații Economice Internaționale / Direcția Politici Comerciale
 • Cezara Ioana Rusu – Departamentul de Comerț Exterior și Relații Economice Internaționale / Direcția Dezvoltare Export
 • Sorina-Ioana Stanciu – Departamentul de Comerț Exterior și Relații Economice Internaționale / Direcția de Monitorizare a Programelor de Promovare a Exporturilor
 • Andreea Cristina Boeru – Departamentul de Comerț Exterior și Relații Economice Internaționale / Direcția de Monitorizare a Programelor de Promovare a Exporturilor / Compartimentul de Monitorizare a Programelor de Promovare a Exporturilor

Ministerul Educației şi Cercetării Ştiinţifice

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri

Ministerul Finanțelor Publice

 • David-Iulian Jianu – Unitatea de Evaluare a Investițiilor Publice
 • Mădălina Păcală – Direcția Generală Pregătire ECOFIN și Asistență Comunitara / Serviciul Asistență Comunitară, Notificare și Pregătire COREPER
 • Eduard-Adrian Ene – Direcția Generală Economică / Serviciul Achiziții Publice și Derulare Contracte
 • Nicola-Traian Lambru – Direcția de Politici și Analiză Macroeconomică / Serviciul Politici și Analiză Macroeconomică
 • Alina-Maria Beșleagă – Direcția de Politici și Analiză Macroeconomică / Serviciul Politici și Analiză Macroeconomică
 • Andreea-Lucia Cojocaru – Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern / Biroul de Coordonare, Evaluare și Raportare
 • Grațian Bota – Direcția de Audit Public Intern / Serviciul de Audit Intern și Evaluare
 • Bogdan Gabriel Bîrgovan – Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică / Serviciul Contractare / Departamentul Front Office
 • Mihai Dolhescu – Direcția Generală Ajutor de Stat, Practici Neloiale și prețuri Reglementate / Serviciul Urmărire, Analize, Elaborare Rapoarte Ajutor de Stat
 • Robert-Georgian Ionescu – Autoritatea de Certificare la Plată / Serviciul Metodologie și Asistență Tehnică
 • Ancuța-Larisa Toma – Direcția Generală Cod de Procedura Fiscală, Reglementări Nefiscale și Contabile / Serviciul Legislație Taxe și Tarife Nefiscale și Domenii Reglementate Specific
 • Gabriel-Radu Constantinescu – Serviciul de Comunicare, Relații Publice, Mass-media și Transparență / Biroul de Informare și Relații cu Publicul / Compartimentul de Informare Publică

Ministerul Fondurilor Europene

Ministerul Justiției

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ministerul pentru Societatea Informaţională

Ministerul Sănătății

Ministerul Tineretului și Sportului

Ministerul Transporturilor

Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul

Administrația Naţională a Penitenciarelor

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Agenţia Naţională Anti-Doping

Agenția Națională de Administrare Fiscală

 • Irina Maria Trucmel – Direcția Generală de Organizare și Resurse Umane
 • Andrei-George Roșca – Direcția Generală Coordonare Inspecție Fiscală / Direcția Prețuri de Transfer și Soluții Fiscale
 • Alexandra Mihalache – Direcția Generală de Strategie și Relații Internaționale / Proiectul de modernizare a administrației fiscale
 • Elena Căpățînă – Direcția Generală Antifraudă Fiscală / Direcția Metodologii, Proceduri Antifraudă, Sinteză și Raportări
 • Elena Cristina Ion – Direcția Generală Antifraudă Fiscală / Direcția de Cooperare Interinstituțională

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenția Națională pentru Resurse Minerale

 • Mihai Barbu – Direcția Generală Inspecție și Supraveghere Teritorială a Activităților Miniere și a Operațiunilor Petroliere

Agenţia pentru Agenda Digitală a României

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Autoritatea Națională pentru Calificări

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

 • Alina Vîrlan – Direcția Generală Reglementare, Juridic și Dezvoltare Operațională / Compartimentul Reglementare
 • Cristian Vlad Ciurdar – Direcția Generală Evaluare Ex-ante / Compartimentul Evaluare Ex-ante
 • Cristian Vasilache – Direcția Generală Supraveghere și Evaluare Ex-post / Compartimentul Evaluare și Arhivare

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților

Autoritatea Rutieră Română

Biroul Român de Metrologie Legală

 • Mihai Silivestru – Laboratorul Mărimi Dimensionale și Acustice / Colectiv Cinemometre (radare)

Casa Națională de Pensii Publice

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică

Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor

 • Ana Maria Brie – Direcția Juridică și Relații Internaționale / Compartiment Juridic și Contencios

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat

 • Oana-Corina Tuinea – Direcția Investiţii Străine / Serviciul Promovare, Serviciul Atragere și Implementare Investiții Străine / Compartimentul Analiză și Statistică
 • Victor Ancuţa – Cabinet Secretar de stat

Departamentul pentru Luptă Antifraudă

Departamentul pentru Relații Interetnice

Garda Naţională de Mediu

 • Andrei-Valentin Dinu – Direcția Generală Controlul Poluării, Biodiversităţii, Biosecurităţii şi Ariilor Protejate

Inspectoratul General pentru Imigrări

 • Alexandru Oancea – Serviciul Juridic și Serviciul Resurse Umane și Asistență Psihologică

Inspecţia Muncii

Institutul de Studii pentru Ordine Publică

 • Diana Tufan – Catedra Limbi Străine și Pregătire Misiuni Internaționale
 • Dragoș-Florin Manea – Catedra Management și Legislație
 • George-Eduard Duță – Biroul Cercetare Științifică, Programe, Studii și Analize / Programe cu finanțare nerambursabilă
 • Ion Arseni – Biroul Cercetare Științifică, Programe, Studii și Analize / Programe cu finanțare nerambursabilă
 • Bogdan-Ioan-Sorin Dumitraș – Biroul Cercetare Științifică, Programe, Studii și Analize / Programe cu finanțare nerambursabilă
 • Iuliana Anghelescu – Biroul Cercetare Științifică, Programe, Studii și Analize / Cercetare științifică

Institutul Național de Statistică

 • Traian-Georgian Crețu – Direcția Generală de Statistică Economică / Direcția de Statistici Agricole și de Mediu / Compartimentul Statistică Mediului şi Dezvoltării Durabile
 • Georgiana Alexandra Moroșanu – Direcția Generală de Statistică Economică / Direcția de Statistici Agricole și de Mediu / Compartimentul Statistică Mediului şi Dezvoltării Durabile
 • Iulia-Maria Tripon – Direcţia Generală de Exploatare şi Gestionare a Surselor de Date Statistice / Direcţia de Metodologii, Clasificări Registre Statistice / Compartimentul Tehnici de Eşantionare şi Clasificări
 • Ionela Roxana Drăgan – Compartimentul de Comunicare / Compartimentul de Comunicare Internă
 • Elena Mateiu – Direcția Generală de Demografie și Statistică Socială / Direcţia de Studii, Proiecţii Demografice şi Recensământul Populaţiei / Serviciul de Demografie, Statistica Sănătăţii, Culturii şi Justiţiei

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

Oficiul Național al Registrului Comerțului

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc

 • Paul Onete – Direcția Generală Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc / Serviciul Informatizare, Serviciul Monitorizare și Managementul Informației
 • Radu Ștefan Vîlcea – Direcția Generală Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc / Serviciul Informatizare, Serviciul Monitorizare și Managementul Informației
 • Horia-Alexandru Modran – Direcția Generală Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc / Serviciul Informatizare, Serviciul Monitorizare și Managementul Informației
 • Mihaela-Rodica Mateiu – Direcția Generală Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc / Serviciul Informatizare, Serviciul Monitorizare și Managementul Informației

Secretariatul de Stat pentru Culte

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Calendar Internship 2015