Compartimentul tehnic


Domeniul de studii

Inginerie aerospațială

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participă la elaborarea procedurilor de lucru specifice serviciului și la implementarea acestora;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor primite sau stabilite specifice domeniului tehnic;
 • asigură respectarea codului de etică şi conduită în cadrul Aeroclubului României;
 • asigură protecţia datelor şi a informaţiilor gestionate;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

Descriere

 • planifică, cu avizul Directorului Tehnic, efectuarea lucrărilor de întreţinere de bază la aeronave, în locaţiile autorizate, în baza solicitărilor şefilor de sector tehnic;
 • execută controale asupra modului de respectare a prevederilor Manualului Organizaţiei de Întreţinere a Aeroclubului României și a altor reglementări în vigoare;
 • urmăreşte şi verifică efectuarea lucrărilor de întreţinere la linie în conformitate cu programele de întreţinere ale aeronavelor;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor primite sau stabilite prin acte normative specifice domeniului tehnic;
 • asigură interfaţa între sectoarele tehnice din aerocluburile teritoriale şi serviciul continuitatea navigabilităţii, în privinţa asigurării cu documentaţie tehnică de referinţă, programe de întreţinere, buletine de serviciu şi directive de navigabilitate necesare întreţinerii aeronavelor;

Aeroclubul României