Sistemul Electronic de Achizitii Publice - SICAP


Domeniul de studii

Științe administrative Științe politice

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • analizează și procesează documentele necesare înregistrării / reînnoirii înregistrării în cadrul sistemelor operate, recuperare certificate digitale;
  • asigură suport de tip call-center pentru utilizatorii SEAP;
  • asigură răspuns de tip letric sau email tuturor solicitărilor/adreselor primite în cadrul compartimentului;
  • analizează și soluționează diversele solicitări care îi sunt repartizate spre a fi soluționate.

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): avansat

Descriere

  • asigură serviciu suport nivel 1 pentru Clientul Extern AADR (ex. aplicații e-licitație; altele e-guvernare) cât și pentru Client Intern AADR (ex. rețea intranet AADR; e-mail; office application);
  • analizează și procesează documentele necesare înregistrării/reînnoirii înregistrării în cadrul sistemelor operate, recuperare certificate digitale;
  • asigură răspuns de tip letric sau email tuturor solicitărilor/adreselor primite în cadrul compartimentului;
  • analizează și soluționează diversele solicitări care îi sunt repartizate spre a fi soluționate.

Agenţia pentru Agenda Digitală a României