Direcția Comunicare, Relația cu Sindicatele, Patronatele și Organizațiile Neguvernamentale - Compartimentul Informatizare


Domeniul de studii

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Calculatoare și tehnologia informației

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • stagiarul va  asigura suport utilizatorilor (help desk), va asigura menținerea la parametrii funcționali a rețelei de calculatoare a MT în conformitate cu cerințele impuse de standardele de securitate și va colabora cu celelalte compartimente pentru a asigura funcționarea în bune condiții a rețelei interne, a accesului la Internet și poștă electronică, a posturilor de lucru individuale;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): avansat
  • programare, creare aplicații Android, IOS

Descriere

 • asigură integrarea în sistem (din punct de vedere hardware și software) a echipamentelor de calcul noi;
 • elaborează specificații tehnice pentru caiete de sarcini din domeniul tehnicii de calcul ;
 • administrează serverul Lege 5;
 • administrează serverul de antivirus;
 • administrează serverul Intranet;
 • administrează SMEDP;
 • avizează formatul documentelor electronice;
 • propune modele de documente electronice;
 • reprezintă ministerul în problemele legate de tehnologia informației;
 • avizează proiectele de ordin ale ministrului și proiectele de acte normative ce privesc tehnologia informației;
 • asigură împreună cu firma de service administrarea bazei de date privind sistemul de control acces centralizat al ușilor din cadrul ministerului;
 • asigură menținerea la parametrii funcționali a rețelei de calculatoare a ministerului în conformitate cu cerințele impuse de standardele de securitate;
 • participă la elaborarea strategiei de informatizare și dezvoltare IT sub coordonarea ministerului;
 • analizează sistemul informatic al instituției și propune modalități de îmbunătățire a acestuia prin achiziții de echipamente de calcul, software și accesorii;
 • asigură administrarea serverului WEB (mt.ro);
 • actualizează zilnic sau ori de câte ori este necesar, site-ul de prezentare a ministerului conform datelor stabilite de persoana responsabilă la nivelul fiecărui departament;
 • asigură conectarea la internet a utilizatorilor rețelei și stabilește parametrii de routing;
 • creează pe server conturi de email și configurează aceste conturi pe stațiile de lucru din rețeaua internă a ministerului;
 • participă la securizarea rețelei interne și a calculatoarelor aflate în rețea;
 • participă la instalarea și testarea echipamentelor noi, ca și la acțiunile de întreținere periodică și de depanare efectuate de firma care asigură service-ul echipamentelor de calcul ale ministerului;
 • monitorizează service-ul hardware (realizat de o firmă de specialitate) de întreținere și reparații a echipamentelor din dotarea ministerului;
 • monitorizează service-ul de rețea (realizat de o firmă de specialitate) de întreținere și reparații a rețelei de cablu structurat din dotarea ministerului;
 • asigură suport utilizatorilor (help desk);
 • asigură interfața tehnică cu parametrii IT ai instituției în problemele de specialitate;
 • colaborează cu celelalte compartimente pentru a asigura funcționarea în bune condiții a rețelei interne, a accesului la Internet și poștă electronică, a posturilor de lucru individuale. Decide asupra modului de rezolvare a incidentelor semnalate și, în funcție de gravitatea problemei, contactează furnizorii de servicii IT și informează directorul general;
 • se îngrijește de postarea pe site-ul propriu a declarațiilor de avere si interese, după ce acestea sunt primite și procesate de către direcția de specialitate, care are ca atribuții gestionarea acestei activități;
 • asigură administrarea sistemelor informatice ale direcției;
 • asigură administrarea sistemelor informatice ce nu aparțin direcției (pentru care au fost nominalizați angajați ai compartimentului, în acest sens) și acordă asistență pentru introducerea datelor în sistem;

Ministerul Transporturilor

 • Locuri disponibile:2 locuri
 • Pagina web oficială: http://www.mt.ro
 • Localizare: