Direcția Resurse Minerale


Domeniul de studii

Economie Geologie Ingineria mediului Mine, petrol și gaze

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • îndeplinirea tuturor sarcinilor ce îi sunt atribuite de către coordonator;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competențe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • studierea legislaţiei specifice domeniului resurse minerale şi a actelor normative care reglementează activitatile specifice;
 • participarea la activitatile specifice Directiei Resurse Minerale (de exemplu participarea la comisiile tehnice de elaborare a normelor de aplicare ale unor legi specifice domeniului – Legea de aprobare a Programului geologic etc) ;colaborarea cu colegii de birou;
 • participarea la redactarea actelor normative din domeniu ( ex. Manualul de inchidere a minelor etc);
 • întocmirea de materiale (analize, sinteze, rapoarte, note, etc.) specifice domeniului resurse minerale, pe baza examinării surselor de informare din minister sau din afara acestuia;
 • participarea la sedintele de analiza a companiilor de stat din domeniu,urmărirea evoluţiei situaţiei economice acestora si alcatuirea bazelor de date necesare compartimentului exploatare resurse minerale;
 • participare la discuţiile şi întâlnirile cu referire la site-ul Ministerului Economiei in ceea ce priveste designul domeniului resurse minerale;
 • traducerea diverselor documente;
 • pregătirea/verificarea diferitelor prezentări sectoriale ale domeniului resurse minerale neenergetice;
 • participare la dezbaterile din cadrul ministerului privitoare la proiecte de acte normative si/sau strategii ale domeniului resurse minerale;
 • monitorizare presă si participarea la realizarea comunicatelor de presă referitoare   la domeniul resurse minerale neenergetice;

Ministerul Economiei