Direcția Relații Internaționale și Europene


Domeniul de studii

Drept Economie Inginerie și management

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • sprijinirea echipei de lucru a DRIE în activitățile curente de cooperare în programele europene și internaționale în domeniul CDI;
  • dobândirea de cunoștințe și dezvoltarea abilităților în dezvoltarea și aplicarea politicilor de cooperare europeană în domeniului CDI;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

  • contribuie la pregătirea poziției României la documentele și inițiativele legislative UE;
  • contribuie pe lângă personalul responsabil la elaborarea materialelor şi situațiilor de progres privind politica CDI națională în corelare cu cea europeană;
  • contribuie la comunicarea si transmiterea de documente intre DRIE si direcțiile MCI;
  • participă la acțiuni cu caracter de formare şi/sau informare organizate la nivel instituțional in domeniul CDI;

Ministerul Cercetării şi Inovării