Serviciul Afaceri Europene


Domeniul de studii

Drept Relații internaționale și studii europene Științe administrative Științe politice

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participarea, alături de salariații serviciului, la elaborarea răspunsurilor către Parlamentul României pe teme de afaceri europene din domeniile de responsabilitate ale ministerului;
 • participarea, alături de salariații serviciului, la pregătirea, la solicitarea conducerii Ministerului Economiei, de materiale sintetice în vederea susținerii în Guvern a proiectelor de acte normative inițiate de Ministerul Economiei;
 • participarea, alături de salariații serviciului, la elaborarea/analizarea inițiativelor legislative ale Ministerului Economiei sau primite de Ministerul Economiei, în vederea avizării, din punct de vedere al conformității acestora cu acquis-ul relevant;
 • participarea, alături de salariatul din cadrul serviciului responsabil de problematică, la implementarea legislației naționale aferentă Directivei (UE) 1535/2015;
 • participarea, alături de salariații serviciului, la reuniuni în domeniul afacerilor europene organizate de alte instituții;
 • participarea, alături de salariații serviciului, la implementarea schemei de ajutor de stat instituită prin HG nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare;

 

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competențe digitale necesare şi nivelul (începător/intermediar/avansat): avansat

Descriere

 • coordonarea la nivelul ministerului a elaborării și fundamentării pozițiilor care vor fi exprimate de România în cadrul grupurilor de lucru ale Comisiei Europene, Consiliului UE Competitivitate, COREPER 1, formațiunilor Consiliul UE pentru proiectele legislative sau nelegislative din domeniile de responsabilitate aflate în negociere la nivelul UE;
 • pregătirea participării și a pozițiilor reprezentanților ministerului la reuniunile săptămânale ale Comitetului de coordonare a sistemului național de gestionare a afacerilor europene și asigurarea coordonării îndeplinirii obligațiilor care revin ministerului, ca urmare a deciziilor adoptate în Comitet;
 • îndeplinirea, sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, a activităților aferente exercitării de către România a Președinției Consiliului UE în semestrul I 2019;
 • participarea, sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, la negocierile privind BREXIT, Ministerul Economiei coordonând negocierile aferente liberei circulații a mărfurilor;
 • elaborarea, în colaborare cu direcțiile de specialitate din Ministerul Economiei, a poziției ministerului aferentă Programului National de Reformă și privind Recomandările Specifice de Țară;
 • elaborarea răspunsurilor către Parlamentul României pe teme de afaceri europene din domeniile de responsabilitate ale ministerului;
 • elaborarea de comunicate de presă şi furnizarea de informații de interes public în pe teme de afaceri europene în domeniile de competență ale ministerului;
 • elaborarea/analizarea inițiativelor legislative ale Ministerului Economiei sau primite de Ministerul Economiei, în vederea avizării, din punct de vedere al conformității acestora cu acquis-ul relevant;
 • coordonarea, la nivel național, a activității de supraveghere a pieței;
 • coordonarea activității din domeniul metrologiei și infrastructurii calității, cu excepția domeniului standardizării;
 • exercitarea calității de punct național de contact cu CE pentru:
  • aplicarea legislației comunitare referitoare la funcționarea pieței interne, în legătură cu libera circulație a mărfurilor între statele membre (Regulamentul CE nr. 2679/1998);
  • aplicarea legislației comunitare de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru (Regulamentul CE nr. 764/2008);
  • domeniul schimbului de informații pentru reglementările tehnice (Directiva 1535/2015/UE
 • pregătirea, la solicitarea conducerii Ministerului Economiei, de materiale sintetice în vederea susținerii în Guvern a proiectelor de acte normative inițiate de Ministerul Economiei;
 • coordonarea elaborării de materiale suport pentru participarea conducerii Ministerului Economiei la reuniunile Consiliului Interministerial pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat;
 • continuarea implementării schemei de ajutor de stat instituită prin HG nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare;

Ministerul Economiei