Direcția Comunicare, Relația cu Sindicatele, Patronatele și Organizațiile Neguvernamentale - Compartimentul Informare Publică şi Comunicare


Domeniul de studii

Filologie Științe ale comunicării

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • stagiarul va participa la elaborarea revistei presei și a comunicatelor de presă, precum și la organizarea activităților de relație cu reprezentanții mass-media;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • elaborează și implementează strategia de comunicare a ministerului și planul de activităţi aferent, sens în care:
  • stabilește, în consultare cu structurile ministerului, principalele coordonate ale  activităţii de  comunicare și realizează planul de activităţi și calendarul acestora;
  • coordonează și avizează implementarea tuturor activităţilor de comunicare ale ministerului, inclusiv cele iniţiate de alte structuri din minister ;
  • organizează campanii de comunicare publică și activităţi de informare în domeniul de activitate al MT;
  • stabilește pe baza propunerilor direcțiilor ministerului,  structura site-ului ministerului și colaborează cu structurile din cadrul ministerului pentru dezvoltarea și actualizarea conţinutului site-ului, asigură redactarea și publicarea conţinutului pentru secţiunile proprii din site;
  • asigură managementul comunicării de criză (inclusiv în cazul situațiilor de urgență), împreună cu celelalte structuri din cadrul ministerului;
  • participă la acţiuni, evenimente, reuniuni interne și internaţionale specifice domeniului de activitate al ministerului  și al compartimentului;
  • elaborează procedurile specifice domeniului de activitate al compartimentului;
  • participă la elaborarea procedurii de comunicare pentru  situaţiile de urgență, împreună cu structura de specialitate;
 • colaborează cu structurile similare organizate la nivelul unităților din subordinea și autoritatea ministerului și asigură cu acestea gestionarea imaginii publice a ministerului/unităților respective;
 • stabilește și menţine relaţii adecvate cu reprezentanţii mass-media;
 • organizează conferinţele de presă;
 • întocmește dosarul de presă cu materiale de informare pentru reprezentanţii mass-media;
 • intermediază relaţiile ministerului cu reprezentanţii mass-media pentru interviuri, documentare, anchete, simpozioane etc;
 • realizează fotografii, înregistrări audio și video la acţiunile organizate de minister cu aparatura din dotare;
 • realizează stocarea înregistrărilor și procesarea lor în vederea creării unei biblioteci de imagini a direcţiei;
 • transmite materialele de presă cu caracter specific prin poșta electronică;
 • realizează și actualizează periodic baza de date cu reprezentanţii mass-media acreditaţi la minister;
 • informează sistematic Guvernul asupra acţiunilor iniţiate, organizate și desfășurate de minister privind stadiul elaborării proiectelor de legi și hotărâri, interviuri, întâlniri, simpozioane etc.
 • colaborează cu toate direcţiile din minister pentru obţinerea informaţiilor solicitate de mass-media sau pe care conducerea ministerului dorește să le mediatizeze și le transmite celor interesaţi spre informare/publicare;
 • monitorizează știrile difuzate pe canalele de televiziune, agenţiile de presă, etc. și arhivează informaţiile ce privesc activitatea Ministerului Transporturilor ;
 • păstrează informaţiile din presă referitoare la minister pentru a fi puse la dispoziţia celor interesaţi;
 • elaborează comunicatele de presă pe baza informaţiilor date de direcţiile din minister și de societăţile și companiile din subordinea/autoritatea ministerului și  le transmite în mass-media;
 • elaborează și transmite comunicatele în baza dreptului la replică;
 • elaborează alte materiale de presă: invitaţii, informaţii de presă, declaraţii, analize media;
  • asigură aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public prin soluţionarea, conform legii, a cererilor reprezentanților mass-media la informaţiile de interes public, adresate ministerului;

Ministerul Transporturilor

 • Locuri disponibile:2 locuri
 • Pagina web oficială: http://www.mt.ro
 • Localizare: