Cabinet Secretar de Stat - Oana-Elena Pintilei


Domeniul de studii

Drept Economie

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • întocmirea și actualizarea agendei de lucru a Secretarului de Stat;
 • prezentarea spre analiză a documentelor primite, formularea unor opinii și puncte de vedere;
 • prezentarea spre aprobare / avizare a documentelor emise de departamentele si direcțiile din structură;
 • activitate de documentare de specialitate in aria de coordonare a Secretarului de Stat;
 • redactarea unor lucrări, în conformitate cu dispozițiile Secretarului de Stat;
 • colaborarea în cele mai bune condiții cu toate departamentele, direcțiile și compartimentele din structura, precum și relaționarea eficientă cu  ministere, autorități și regii naționale;
 • ținerea evidenței sarcinilor rezultate din ședințele / intalnirile Secretarului de Stat;
 • participarea la audiențele ținute de Cabinetul Secretarului de stat și elaborarea adreselor către structurile Secretariatului General sau către alte instituții, după caz, în urma acestor întâlniri;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • gestionarea și optimizarea circuitului documentelor redactate în cadrul cabinetului și/sau destinate activității acestuia;
 • asigurarea dialogului inter-instituțional impus de activitatea cabinetului;

Guvernul României