Serviciul Juridic și Contencios Administrativ


Domeniul de studii

Drept

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • însușirea principalelor etape ale formulării apărărilor;
  • promovarea căilor de atac ordinare și extraordinare împotriva hotărârilor judecătorești defavorabile;
  • redactarea documentelor juridice identificate de șeful de serviciu al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ;
  • însușirea legislației specifice jocurilor de noroc; 
  • participarea la activitățile legate de arhivare ale documentelor Serviciului Juridic și Contencios Administrativ;

 

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

Descriere

  • reprezentarea intereselor ONJN în fața instanțelor judecătorești și a organelor de cercetare penală;

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc