Direcția Licențiere și Autorizare - Serviciul Registrul Electronic European și Restituire Acciză


Domeniul de studii

Cibernetică și statistică Informatică Inginerie și management Calculatoare și tehnologia informației

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • stagiarul va participa activ pe durata derulării stagiului de practică la testarea unor aplicații software privind domeniul de activitate specific departamentului;
 • stagiarul are obligația să nu folosească, în nici un caz, informațiile la care are acces în timpul stagiului, pentru a le comunica unui terț sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului;
 • stagiarul are obligația ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit;
 • stagiarul are obligația ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte activitățile stabilite de comun acord;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar
  • Cunoștințe de programare într-unul din limbajele:
   • HTML/CSS/PHP/Javascript;
   • Experiență de lucru cu sisteme de operare Linux și/sau Windows Server;

Descriere

 • serviciul Registrul Electronic European și Restituire Acciză – S.R.E.E.R.A. administrează sistemul informatic de interconectare E.R.R.U. (European Registers of Road Transport Undertakings – Registrul european al operatorilor de transport rutier);
 • serviciul Registrul Electronic European și Restituire Acciză – S.R.E.E.R.A. administrează sistemul informatic privind raportările online ale operatorilor de transport/întreprinderi de transport;
 • serviciul Registrul Electronic European și Restituire Acciză – S.R.E.E.R.A. administrează sistemul informatic privind examinarea online a personalului din domeniul transporturilor rutiere;
 • serviciul Registrul Electronic European și Restituire Acciză – S.R.E.E.R.A. administrează sistemul informatic privind restituire de acciză pentru motorina utilizată drept combustibil în transporturile rutiere licențiate;

Autoritatea Rutieră Română