Direcția Generală de Autorizare Jocuri de Noroc


Domeniul de studii

Drept Economie

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • ajută la verificarea, respectiv analizarea documentației necesare obținerii licențelor de organizare a jocurilor de noroc /autorizații de exploatare a jocurilor de noroc depuse de operatorii economici pe categorii de jocuri;
  • își insușește legislația specifică jocurilor de noroc;
  • participă la activitățile legate de arhivare ale documentelor Direcției Generale de Autorizare și Control;
  • ajută la organizarea modului de evidențiere a lucrărilor primite la nivelul Direcției Generale de Autorizare Jocuri de Noroc;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

Descriere

  • verificarea/analizarea documentației necesare obținerii licențelor de organizare a jocurilor de noroc/autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc depuse de operatorii economici, pe categorii de jocuri și a licențelor privind activitățile conexe domeniului jocurilor de noroc;

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc