Direcția Comunicare și Relații Publice


Domeniul de studii

Științe ale comunicării

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • analizarea informațiilor care trebuie actualizate în raport cu modificările legislative;
 • monitorizarea funcționalităților portalului;
 • gestionarea lucrărilor de registratură prin aplicația informatică DOMINO;
 • realizarea monitorizării de presă;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel A1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

Descriere

 • implementarea prevederilor Legii nr.544/2001;
 • implementarea prevederilor OG nr.27/2002;
 • asigurarea secretariatului Consiliului de Adminstrație al CNPP;
 • gestionarea corespondenței care intră/iese din instituție;
 • coordonarea activității de comunicare de la nivelul caselor teritoriale de pensii;
 • administrare servicii portal CNPP;
 • activitate de relații cu publicul;

Casa Națională de Pensii Publice