Compartiment Relații Publice și Internaționale


Domeniul de studii

Filologie Filosofie Studii culturale Științe ale comunicării Științe politice

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • ajută la analizarea și formularea de propuneri de soluționare, cu respectarea termenelor stabilite, ce urmează a fi avizate și apoi aprobate;
  • își insușește legislația specifică jocurilor de noroc;
  • participă la activitățile legate de arhivare ale documentelor Compartimentului de Relații Publice și Internaționale;
  • ajută la organizarea modului de evidențiere a lucrărilor primite la nivelul Compartimentului de Relații Publice și Internaționale;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

Descriere

  • aplicarea legislației specifice privind petițiile și liberul acces la informațiile de interes public, gestionarea relației cu mass-media, cu organismele Comisiei Europene și cu instituțiile similare Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc;

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc