Subcomisia Educație


Domeniul de studii

Relații internaționale și studii europene

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • ajută la implementarea proiectelor internaționale de tineret;
 • ajută la realizarea unui studiu in domeniul problematicii feminine;
 • ajută la pregătirea și organizarea proiectelor internaționale aprobate de UNESCO Paris pentru România.

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): engleză nivel B1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • Raţiunea de a fi a CNR UNESCO - în baza articolului VII al Actului Constitutiv al UNESCO şi în conformitate cu Carta Comisiilor Naţionale pentru UNESCO, adoptată la cea de a 20-a sesiune a Conferinţei Generale, 27 noiembrie 1978 - este dată de următoarele obiective generale:
  • acordă consultanţă de specialitate Guvernului României în toate problemele care privesc activitatea UNESCO (rol consultativ);
  • elaborează, implementează şi evaluează programele UNESCO în România; sprijină cunoaşterea pe plan intern şi, după caz, punerea în practică a Recomandărilor, Declaraţiilor şi Convenţiilor UNESCO (rol participativ);
  • asociază activităţilor UNESCO în plan naţional ministerele, diversele instituţii, agenţiile ONU din România, organizaţiile şi personalităţile a căror activitate se înscrie în problematica educaţiei, ştiinţei, culturii şi informării şi pe plan internaţional la nivel bilateral, subregional, regional sau inter-regional alte Comisii Naţionale UNESCO sau alte entităţi aflate în subordinea sau în cooperare cu UNESCO (rol de legătură);
  • informează la nivel internaţional UNESCO şi la nivel naţional structurile guvernamentale, societatea civilă, mediul de afaceri şi opinia publică asupra obiectivelor şi activităţilor naţionale din sfera de activitate UNESCO (rol de informare).

Comisia Naţională a României pentru UNESCO