Serviciul Contencios UE


Domeniul de studii

Drept

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • realizarea demersurilor necesare pentru reprezentarea României în cauzele pe rolul Curţii de Justiţie, al Tribunalului UE şi al Curţii AELS, cu respectarea temenelor stabilite;
  • realizarea demersurilor necesare pentru reprezentarea României în cadrul fazelor precontencioase ale procedurilor prevăzute de art. 1 alin. 2 din OUG 11/2017, cu respectarea temenelor stabilite;
  • monitorizarea cauzelor pe rolul Curţii de Justiţie, al Tribunalului UE şi al Curţii AELS;
  • întocmirea statisticilor, sintezelor şi a raportelor;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel C2, o a doua limbă străină nivel B2
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

  • SCUE este structura care, alături de Agentul Guvernamental pentru CJUE, asigură reprezentarea juridică a României în procedurile prevăzute de art. 1 alin. 2 din O.U.G. nr. 11/2017;

 

Ministerul Afacerilor Externe