Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale


Domeniul de studii

Asistență socială Inginerie și management Matematică Relații internaționale și studii europene Științe ale comunicării

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • îndeplinirea formalităților necesare deplasărilor oficiale în străinătate ale personalului Ministerului Apelor și Pădurilor (MAP) și participare în îndeplinirea formalităților de protocol la deplasarea oficială în străinătate a demnitarilor MAP și la primirea delegațiilor străine oficiale la nivel de demnitar;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

Descriere

 • solicită servicii de transport aerian în relație cu operatorii economici cu care MAP a încheiat contract, în baza solicitărilor primite de la angajații MAP;
 • realizează demersurile necesare pentru obținerea pașapoartelor de serviciu și diplomatice necesare pentru deplasările oficiale în străinătate ale personalului MAP;
 • gestionează pașapoartele de serviciu și diplomatice utilizate de personalul MAP pentru deplasările oficiale în străinătate;
 • realizează demersurile necesare pentru obținerea vizelor, acolo unde este cazul, necesare pentru deplasările oficiale în străinătate ale personalului MAP;
 • îndeplinește formalitățile de protocol la aeroport, la deplasarea oficială în străinătate a demnitarilor MAP și la primirea delegațiilor străine oficiale la nivel de demnitar (deplasare/primire la aeroport);
 • participă la organizarea întâlnirilor oficiale ale reprezentanților MAP cu omologi naționali și internaționali și îndeplinește activitățile administrative necesare derulării acestor întâlniri în mod corespunzător;
 • realizează demersurile necesare pentru remiterea documentelor, permiselor de acces, formalităților vamale, formalităților la aeroport pentru demnitari;
 • menține legătura permanentă cu ambasadele, secțiile economice și consulare ale altor state în România și ale României în ale state, în vederea asigurării sprijinului pentru participarea ministrului apelor și pădurilor și a celorlalți demnitari din cadrul ministerului la evenimentele organizate în aceste state, (inclusiv elaborarea corespondenței specifice și transmiterea acesteia);
 • asigură interfeța cu organismele, organizațiile și instituțiile internaționale cu activități relevante în domeniile apelor și pădurilor;
 • participă în organizarea vizitelor în România, la invitația conducerii ministerului, a delegațiilor străine conduse la nivel de demnitar (ministru, secretar de stat), precum și a vizitelor efectuate în România de către delegațiile la nivel înalt ale organizațiilor, organismelor și instituțiilor internaționale, europene și regionale cu atribuții în domeniile apelor și pădurilor;
 • participă în organizarea participării ministrului apelor și pădurilor și a celorlalți demnitari din cadrul ministerului la evenimentele organizate în alte state și sub egida organizațiilor, organismelor și instituțiilor internaționale, europene și regionale cu atribuții în domeniile apelor și pădurilor, inclusiv la întocmirea documentelor de deplasare în strainătate și obținerea aprobărilor necesare pentru ministrul apelor și pădurilor și ceilalți demnitari din cadrul ministerului;
 • participă la organizarea de seminarii, instruiri, întâlniri referitoare la diseminarea informațiilor referitoare la angajamentele rezultate din negocierea Capitolului 22 – Mediu (managementul apelor), precum și a celor privind stabilirea poziției României față de noul acquis european în domeniile apelor și pădurilor;
 • participă, împreună cu reprezentanții direcțiilor de specialitate din cadrul MAP, în pregătirea organizării de simpozioane, colocvii, mese rotunde, schimburi de experiență în domeniile apelor și pădurilor, cu parteneri din Statele Membre ale UE și statele terțe, precum și din organizațiile, organismele și instituțiile internaționale, europene și regionale cu atribuții în domeniile apelor și pădurilor;
 • participă la grupurile de lucru interministeriale, la nivel de execuție, cu responsabilități conform atribuțiilor;
 • ține evidența deplasărilor externe ale tuturor angajaților MAP și ale conducătorilor instituțiilor din subordinea, din coordonarea și de sub autoritatea MAP, colectând și arhivând copii ale formelor de deplasare externă (ordin, mandat/memorandum de deplasare, raport/memorandum de raportare);
 • coordonează primirea, înregistrarea și repartizarea lucrărilor DAERI;
 • întocmește pontajul DAERI pe baza informațiilor din condica de prezență și a cererilor de concediu;
 • arhivează documentele privind produse și gestionate;
 • coordonează arhivarea documentelor produse și gestionate la nivelul DAERI;
 • participă la implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul DAERI, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • asigură implementarea la nivelul DAERI a măsurilor Strategiei Naționale Anticorupție;
 • atribuții referitoare la implementarea și raportarea privind măsurile din Programul Național de Reformă în domeniul apelor și pădurilor, Programul de Guvernare în domeniul apelor și pădurilor (după caz), Strategia Națională Anticorupție și angajamentele privind datele deschise (open data) în corelare cu activitățile privind afacerile europene și relațiile internaționale;
 • îndeplinește și alte sarcini și atribuții dispuse de conducerea direcției și a ministerului, în domeniul de compență;

Ministerul Apelor şi Pădurilor