Direcția Postprivatizare


Domeniul de studii

Drept Economie Inginerie și management

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • îndeplinirea tuturor responsabilităților care îi sunt atribuite de către coordonator;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel C2, Franceză nivel C2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): avansat

Descriere

 • asigură calcularea dobânzilor și penalităților de întarziere;
 • efectuează calculul dobânzii de plată pentru scadența următoare;
 • efectuează calculul de plată integrală, prin recalcularea dobânzilor la plăți anticipate, pentru cumpăratorii care solicită aceasta;
 • asigură transmiterea informațiilor necesare pentru efectuarea viramentelor la bugetele locale, conform prevederilor legale;
 • urmărește realizarea obligațiilor investiționale prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni aflate în monitorizarea Direcției;
 • urmărește realizarea obligațiilor privind infuziile de capital de lucru prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni aflate în monitorizarea Direcției;
 • urmărește respectarea programelor de investiții pentru protecția mediului;
 • urmărește respectarea obligației privind constituirea garanțiilor pentru realizarea investițiilor și transmite compartimentului care întocmește referate privind radierea garanțiilor documentația privind radierea gajului constituit în favoarea AAAS pentru garantarea efectuării investițiilor;
 • urmărește respectarea obligațiilor cumpăratorilor privind restricționarea vânzării activelor societăților ale căror acțiuni au fost cumpărate;
 • urmărește realizarea obligațiilor prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni aflate în monitorizarea Direcției privind notificarea, ulterioară încheierii tranzacției, către Consiliul Concurenței, cu privire la compatibilitatea operațiunii de concentrare cu un mediu concurențial normal;
 • urmărește realizarea obligațiilor privind planurile de afaceri prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni aflate în monitorizarea Direcției;
 • urmărește respectarea obligațiilor referitoare la protecția mediului angajate de cumpăratori, cuprinse în contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni;
 • urmărește respectarea clauzelor privind protecția socială;
 • urmărește respectarea obligațiilor privind menținerea obiectului de activitate;
 • urmărește respectarea obligației privind interdicția cesiunii acțiunilor cumpărate;
 • urmărește respectarea obligației privind interdicția dizolvării, lichidării societăților vândute;
 • urmărește respectarea obligațiilor specifice referitoare la menținerea mărcilor de fabrică, de comerț sau de serviciu, menținerea și protejarea arhivelor societăților privatizate;
 • urmărește respectarea obligației privind realizarea cifrei de afaceri în cuantum stabilit pentru o anumită perioadă de timp sau realizarea cifrei de afaceri în procentul stabilit prin contract din veniturile/din obiectul de activitate al societății;
 • urmărește realizarea obligațiilor speciale privind pregătirea teritoriului și a economiei naționale pentru apărare prevazute în contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni aflate în monitorizarea Direcției;
 • urmărește respectarea oricăror alte obligații asumate de cumpăratori prin contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni aflate în monitorizarea Direcției;
 • întocmește, actualizează și gestionează bazele de date ale Direcției;
 • asigură condiții optime de exploatare și protecție a aplicației informatice de urmărire contracte de vânzare-cumpărare de acțiuni, precum și a aplicației informatice de urmărire a contractelor la societățile privatizate;

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului