Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară


Domeniul de studii

Drept

Numarul de locuri ale postului disponibil

4

Activitățile stagiarilor

  • fluidizarea corespondenței în/din străinătate;
  • statistică cereri de cooperare judiciară internațională;
  • arhivare documente judiciare în limbi străine și în limba română;
  • fotocopiere documente judiciare străine sau emise de autoritățile străine;
  • lecturarea selectivă a unor lucrări în domeniul de activitate al structurii menționate mai sus;
  • corectura buletinului Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială;
  • altele activități, din dispoziţia conducerii şi sub supravegherea unei persoane desemnate de către director;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel A1, Franceză/Spaniolă/Italiană/Germană nivel A1
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): începător

Descriere

  • exercită competențele de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale conferite ministerului prin acte normative conținând dispoziții în această materie, în baza instrumentelor de drept internațional privat la care România este parte;

Ministerul Justiţiei